धाराशिव जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार, एक जखमी 

 
crime

उमरगा  : -आरोपी नामे- अजित आपण्णा वासुदेव, सोबत मयत नामे- गंगाराम शिवपुत्र मंडले, वय 24 वर्षे,  दोघे रा. भुसणीवाडी, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद हे दोघे  दि. 20.06.2023 रोजी 22.30 वा. सु. कदेर गावातील लोकमान्य टिळक शाळेजवळील रोडवरील स्पिड ब्रेकरजवळ मोटरसायकल वरुन जात होते. अजित वासुदेव यांनी त्यांचे ताब्यातील मोटरसायकल ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून स्पीड ब्रेकरवरुन  गाडी घातल्याने पाठीमागे बसलेले गंगाराम मंडले हे खाली पडून गंभीर जखमी होवून उपचार दरम्यान मयत झाले. नमुद मोटरसायकल चालक हा आपघात स्थळावरुन मोटरसायकल सह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचे वडील- शिवपुत्र मकण्णा मंडले यांनी दि.02.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 304 (अ), 427 सह मो.वा. का. कलम 184, 134 अ ब अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

धाराशिव  :जखमी नामे-सत्तार जिलानी शेख, वय 53 वर्षे रा. घर नं 354 हुसेनपुर गणेश नगर, ता. जि. उस्मानाबाद हे दि.12.07.2023 रोजी 15.00 ते 16.00 वा. सु. शासकीय प्रशाला शाळेसमोर उस्मानाबाद येथुन जात होते. दरम्यान अज्ञात मोटरसायकल चालकाने  त्याचे ताब्यातील मोटरसायकल ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून सत्तार शेख यांचे मोटरसायकलला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात   सत्तार शेख हे गंभीर व किरकोळ जखमी झाले. अशा मजकुराच्या सत्तार शेख यांनी दि.02.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, मो.वा. का. कलम 184, 134 अ ब  अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.                                      

From around the web