भूम तालुक्यात मोटारसायकल अपघातात एक ठार 

 
crime

भूम  :मयत नामे- किसन बजरंग शेळके, वय 70 वर्षे रा. वालवड, ता. भुम जि. उस्मानाबाद हे दि.30.05.2023 रोजी 11.30 वा. सु. गोरमाळा फाटा येथुन मोटरसायकल वरुन जात होते. दरम्यान अज्ञात चारचाकी वाहन चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन हे हायगई व निष्काळजीपणे अतीवेगाने चालवून किसन शेळके यांचे मोटरसायकलला धडक दिली. 

या आपघातात  किसन शेळके हे गंभीर जखमी होवून उपचार दरम्यान मयत झाले. नमुद अज्ञात वाहन चालक हा आपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या फिर्यादी- हरिचंद्र किसन शेळके यांनी दि.16.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) मो.वा. का. कलम 134 (अ), 134 (ब), 184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.          

 रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 लोहारा  : आरोपी नामे-1) सागर बलभिम जाधव, वय 29 वर्षे, 2)सुनिल शिवाजी दंडगुले, वय 35 वर्षे,3) सिध्दार्थ संगाप्पा मुखे, वय 19 वर्षे, तिघे रा. जेवळी दक्षिण,ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 16.08.2023 रोजी 14.30 ते 15.45 वा. सु. आपआपल्या ताब्यातील तीन चाकी वाहन व ॲटो रिक्षा क्र एमएच 23 एक्स 2745, ॲपे रिक्षा क्र एमएच 44 ई 3315 हा  बाजार चौक जेवळी दक्षिण येथे  सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना लोहारा पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये लोहारा पो.ठा. येथे स्वतंत्र 3 गुन्हे नोंदवले आहेत.

मुरुम  : आरोपी नामे-1) मिथुन सुरेश गायकवाड, वय 34 वर्षे, यशवंतनगर मुरुम ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 16.08.2023 रोजी 20.45 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र एमएच 25 एफ 945 हा  छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मुरुम येथे  सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना मुरुम पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये मुरुम पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

बेंबळी : आरोपी नामे-1) तानाजी अंकुश तांबे, वय 32 वर्षे, महाळंगी, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 16.08.2023 रोजी 11.40 वा. सु. आपल्या ताब्यातील टाटा मॅजीक क्र एमएच 13 एसी 8929 ही बरमगाव पाटी येथे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना बेंबळी पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये बेंबळी पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

मद्यपी चालकावर गुन्हा दाखल 

ढोकी : आरोपी नामे-1) रणजित गोरोबा शिंदे, वय 47 वर्षे, गोवर्धनवाडी, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 16.08.2023 रोजी 21.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 13बीके 8659 ही  पेट्रोलपंप ढोकी  येथे  रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 (1) चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द ढोकी  पो. ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.     

From around the web