उमरगा :  मोटरसायकलच्या धडकेत एक ठार 

 
crime

उमरगा  : दिलीप गुराप्पा मुकडे, वय 52 वर्षे, रा.बेट जवळगा ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद हे दि.26.07.2023 रोजी 11.00 वा. सु. माडज पाटी जवळील बेटजवळगा मोड येथे रोडवर उभे होते. दरम्यान मोटरसायकल क्र एमएच 25 ए.वाय 5327 चा चालक नामे मारुती गुरुनाथ बिराजदार रा. बेट जवळगा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी त्याचे ताब्यातील मोटरसायकल ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून दिलीप मुकडे यांना पाठीमागून धडक दिली. यात दिलीप मुकडे हे गंभीर जखमी होवून उपचार दरम्यान मयत झाले.  

नमुद मोटरसायकल चालक मारुती बिराजदार हे आपघात स्थळावरुन मोटरसायकल सह पसार झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा भाउ  गजानन गुराप्पा मुकडे, वय 42 रा बेट जवळगा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.30.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304( अ) सह मो.वा. का. कलम 134 (अ) (ब)  184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. 

रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 उमरगा  : आरोपी नामे-1) अर्जुन गणपतराव मुगळे, वय 40 वर्षे रा. हंद्राळ, ता. बसवकल्याण जि. बीदर यांनी दि. 30.08.2023 रोजी 19.15 वा. सु. आपल्या ताब्यातील महिंद्रा सुपर  क्र एमएच 56 एम 0961 हा एनएच 65 रोडवर आरोग्य नगरी कॉर्नर च्या मध्यभागी डिवायडरच्या दक्षिण बाजूस सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना उमरगा पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये उमरगा पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

  गावशिवारात आरडा ओरड करणाऱ्या मद्यपीवर गुन्हा दाखल

आंबी  : आरोपी नामे- 1)विठ्ठल तुळशीराम भगत, रा. गोसावीवाडी, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद हे दि.30.08.2023 रोजी 12.50 वा सुमारास शेळगाव बसस्थानक जवळ  सार्वजनिक ठिकाणी रोडवर मद्यधुंद अवस्थेत आरडा ओरड करून गोंधळ घालताना आंबी पोलीसांना मिळून आला. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द म.द.का. कलम 85 अन्वये पो.ठाणे आंबी येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

           

From around the web