उस्मानाबाद जिल्ह्यात चार अपघातात एक ठार, चार जखमी 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद : तोरंबा, ता. उस्मानाबाद येथील सुखदेव दत्तु गायकवाड व राजेंद्र हे दोघे बंधू दि. 03.12.2021 रोजी 15.30 वा. सु. वडगाव (सि.) येथील राष्ट्रीय माहामार्ग क्र. 52 वरुन मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एजी 461 ने प्रवास करत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने मो.सा. क्र. 25 एयु 6001 ही निष्काळजीपने चलवून सुखदेव चालवत असलेल्या नमूद मो.सा. ला पाठीमागुन धडक दिल्याने नमूद दोघे गायकवाड बंधू गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या सुखदेव गायकवाड यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या लेखी निवेदनावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
मुरुम  : चालक- भागवत शिवाजी बिराजदार, रा. जामखंडी, ता. भालकी, जि. बिदर, राज्य- कर्नाटक यांनी दि. 30.11.2021 रोजी 01.45 वा. सु. भोसगा शिवारातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वर ट्रक क्र. केए 56- 4168 ही निष्काळजीपने चालवून पुढील धावत्या ट्रक क्र. केए 56- 3177 ला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात भागवत बिराजदार हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले तर ट्रक सहायक- सचिन गोविंदराव धुमाळ, रा. बस्वकल्याण, जि. बिदर हे जखमी होउन दोन्ही ट्रकचे आर्थिक नुकसान झाले. अशा मजकुराच्या सचिन धुमाळ यांनी दि. 03 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 304 (अ), 427 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : चालक- सचिन मनोहरराव मोरे, रा. तलमोड, ता. उमरगा यांनी दि. 02.12.2021 रोजी 05.45 वा. सु. तलमोड शिवारातील रस्त्यावर कार क्र. एम.एच. 14 एई 2253 ही निष्काळजीपने चालवून ग्रामस्थ- माधव प्रभु मुंगळे हे चालवत असलेल्या मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एए 5681 ला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात माधव यांसह मो.सा. वर पाठीमागे बसलेले इब्राहीम फुलारी हे गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या माधव मुंगळे यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या लेखी निवेदनावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

तुळजापूर : तिर्थ (खु.), ता. तुळजापूर ग्रामस्थ- सुमित्रा धनराज डांगे या दि. 01.12.2021 रोजी 17.00 वा. सु. गावातीलर रस्त्याने पायी जात होत्या. यावेळी अज्ञात चालकाने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 09 बीटी 6799 ही निष्काळजीपने चालवून सुमित्रा यांना पाटीमागून धडक दिल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. अशा मजकुराच्या सुमित्रा यांचे पती- धनराज डांगे यांनी दि. 03 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web