लोहारा :  लोकसेवकाच्या कर्तव्यात अडथळा करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल 

 
crime

लोहारा  : लोहारा मंडळ अधिकारी- शहाजी व्यंकटराव साळुंके हे दि. 16.02.2023 रोजी 11.30 ते 12.30 वा. सु. खेड, ता. लोहारा येथे सर्वे नं. 108 व 111 सरबाधावर मोजणेसाठी गेले असता. यावेळी ग्रामस्थ- अमोल कडबाने, व्यंकट कडबाने, सरिता कडबाने, किशोर गाव्हाळे,अन्य 3 यांनी मंडळ अधिकारी व सरकारी कर्मचारी यांच्याशी हुज्जत घालून, अरेरावीची, असभ्य भाषा करुन वाद घालून गळफास घेउन आत्महात्या करण्याचा प्रयत्न करुन रस्ता मोजणी पथकावर दगड फेक केली. तसेच शासकीय कामात अडथळा केला. यावरुन साळुंके यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 353, 332, 336, 323, 143, 504 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 हिरो होंडाची चोरी 

नळदुर्ग  : व्यास नगर, ता. तुळजापूर येथील- दिपक प्रकाश रगबले यांची अंदाजे 50,000 ₹ किंमतीची हिरो होंडा स्पे्लंडर  क्र.एम.एच.25 डब्ल्यु 7741 ही दि.08.02.2023 रोजी 13.00 ते 15.30 वा. दरम्यान लोकमान्य वाचनालय मार्केट मधील भंडे दुकाना समोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या दिपक रगबले यांनी दि. 16.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे

From around the web