मेडसिंगा,इर्ला, रांजणी, जवळा येथे चोरीची घटना 

 
Osmanabad police

बेंबळी  : मेडसिंगा, ता. उस्मानाबाद येथील जगन्नाथ रामचंद्र आगळे यांच्या घराच्या दरवाजाचे गज दि. 25- 26.11.2021 दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने कापून घरात प्रवेश करुन चार्जिंगला लावलेला स्मार्टफोन व एक टॅबलेट संगणक चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या आगळे यांनी दि. 01.12.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

ढोकी  : इर्ला, ता. उस्मानाबाद ग्रामस्थ- विकास द्वारकादास क्षिरसागर यांच्या घराचा दरवाजा दि. 24.11.2021 रोजी पहाटे 04.00 ते 05.00 वा. सु. उघडा होता. ही संधी साधून अज्ञात व्यक्तीने घरातील स्मार्टफोन चार्जरसह चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या विकास क्षिरसागर यांनी दि. 01.12.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

शिराढोण   : रांजणी, ता. कळंब ग्रामस्थ- कांताराम आत्माराम ठोंबरे यांची हिरो स्प्लेंडर प्लस मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एएम 0526 ही दि. 21.11.2021 रोजी 16.30 ते 17.00 वा. दरम्यान गावातील जि. प. शाळेसमोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली आहे. अशा मजकुराच्या कांताराम ठोंबरे यांनी दि. 01.12.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

परंडा  : जवळा शिवारातील भुम- वारदवाडी रोडवरील डी.के. पेट्रोलियम किरकोळ विक्री केंद्रातील भुमीगत डिझेल टाकीचे कुलूप दि. 29 -30.11.2021 दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने तोडून टाकीतील 97,274 ₹ किंमतीचे 1,050 लि. डिझेल चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या पेट्रोलियम विक्री केंद्र व्यवस्थापक- वैभव सिध्देश्वर गुंजाळ यांनी दि. 01.12.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web