खून, जबरी चोरी, अपहरण गुन्हयातील फरार सराईत गुन्हेगार जेरबंद

 
s

धाराशिव  - खून ,जबरी चोरी, अपहरण अशा गंभीर गुन्हयातील फरार सराईत गुन्हेगार अमोल मुंढे यास जेरबंद करण्यात धाराशिव पोलिसांना अखेर यश आले आहे. आरोपी अमोल मुंढे यास न्यायालयात हजर केले असता त्यास तीन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.


दि.18.11.2021 रोजी रात्री इसम नामे कृष्णा शिवशंकर कोरे,वय 23 वर्षे,रा.गणेशनगर,उस्मानाबाद यास ढोकी येथुन उस्मानाबाद येण्यासाठी अज्ञात व्यक्तीने त्याच्या वाहनामध्ये बसवुन ढोकी ते उस्मानाबाद येत असताना मौजे शिंगोली गावाचे शिवारात गड देवधर पाटी जवळ कोणत्यातरी कारणावरुन त्याचा घातपात करुन पूरवा नष्ट करण्यासाठी कृष्णा याचे कपडे काढुन त्याचे प्रेत मोकळया पटांगणात गवतात फेकुन दिले होते. सदर इसम हरवल्याबाबत पोलीस ठाणे ढोकी येथे नोंद करण्यात आली होती. गड देवधर पाटीजवळ प्रेत मिळाल्यावरुन पोलीस ठाणे आनंदनगर जि. उस्मानाबाद येथे आकस्मात मृत्यु दाखल करण्यात आला होता. सदर मयत व पोलीस ठाणे ढोकी येथे हरवलेल्या व्यक्तीच्या तक्रारीमधील तक्रारकर्ते यांचा डी एन ए जुळुन आल्याने पोलीस ठाणे आनंद नगर येथे अज्ञात इसमांविरुध्द खुनाचा गुनहा दाखल झाला होता.

            सदर गुनहयाचे तपासामध्ये तीन आरोपी निष्पन्न झाले होते. त्यापैकी दोन आरोपी 1) रमेश भगवान मुंढे रा. कोयाळ ता. धारुर जि.बीड 2) शिवशंकर हरिभाऊ इंगळे रा. केज ता.केज जि.बीड यांना यापुर्वीच गुन्हयात अटक करण्यात आलेली आहे. गुनहयाचा मास्टर माईंड मुख्य आरोपी नामे अमोल अशोक मुंढे हा घटना घडल्यापासुन फरार होता. त्याच्यावर बीड, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे अशा महाराष्ट्रातील विविध जिल्हयात खुन, जबरी चोरी, विषारी पदार्थांच्या सहाय्याने दुखापत करणे, खंडणी व जबरी चोरी करता अपहरण करणे असे अनेक गंभीर गुनहे दाखल आहेत. 

राज्यातील अनेक जिल्हयातील पोलीसांना तो पाहिजे असल्याने विविध ठिकाणचे पोलीस दले त्याचे मागावर होते. तो प्रचंड धाडसी व बेडर आहे. त्याचे गाव कोयाळ हे अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ भागात असुन त्याची शेती गावापासुन दुर आहे तो परिसर दरी खो-यांचा, दगड गोटयांचा असुन तेथील परिसराची अमोल मुंढे याला चांगली माहिती असल्याने तो नेहमी जागा बदलुन राहत असे. पोलीसांची चाहुल लागताच तेथील भौगोलिक परिस्थितीचा गैरुायदा घेवनु तो त्याचे अस्तित्व लपवुन पोलीसांना वारंवार गुंगारा देत होता. कोयाळ गावात व आजुबाजुच्या गावांमध्ये त्याचे धाडसी व गंभीर गुन्हे करण्याच्या पार्श्वभुमीमुळे प्रचंड दहशत आहे. त्यामुळे त्याचे ठावठिकाण्याबाबत माहिती देण्यासाठी कोणीही पुढे येत नव्हते याच गोष्टीचा फायदा घेवुन अमोल मुंढे हा मागील दिड वर्षापासुन फरार होता.

         आनंदनगर  पोलिसांचे पथक शोधकामी बीड जिल्हयातील कोयाळ, धारुर, परळी भागात गेलेले असताना त्यांना आरोपी अमोल अशोक मुंढे हा मौजे गोवर्धन ता. परळी या गावाचे शिवारात असल्याची गोपनिय माहिती मिळाल्याने त्यांनी शिवारात अमोल मुंढे याचा शोध घेवुन कॅनल लगतच्या एका शेतामध्ये त्याची मो.सा. दिसल्याने तो आसपास असण्याची शक्यता वाटल्याने तो पिंजुन काढुन सापळा रचुन त्याला शिताफीने ताब्यात घेतले व उस्मानाबाद येथे आणुन पोलीस ठाणे आनंदनगर उस्मानाबाद गु.र.नं 81/2022 कलम 302,201,34 भादंवि , पोलीस ठाणे आष्टी जि.बीड गु.र.नं 61/2018 कलम 328,120 ब, 427,143,147,149,272,284 भादंवि पोलीस ठाणे सिरसाळा जि.बीड गु.र.नं 93/2018 कलम 392,34 भादंवि पोलीस ठाणे केज जि.बीड गु.र.नं 99/2018 कलम 364 (अ),341,323,506,34 भादंवि पोलीस ठाणे शिक्रापुर पुणे ग्रा गु.र.नं 610/2019 कलम 365,384,394,506,34 भादंवि असे गुन्हे दाखल आहेत. अमोल मुंढे या आरोपीस पोलीस ठाणे आनंदनगर उस्मानाबाद गु.र.नं 81/2022 कलम 302,201,34 भादंवि या गुन्हयात अटक केले आहे.

            सदरची कारवाईअतुल कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद,नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद एम रमेश, सहा. पोलीस अधीक्षक, कळंब, दिलीप पारेकर पोलीस निरीक्षक आनंदनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा. पोलीस निरीक्षक गोरक्ष खरड, पोहवा/1229 सुनिल हांगे, पोहवा/628 गुलचंद गंगावणे, पोना/241 कैलास सोनवणे यांनी केली आहे. गुन्हयाचा पुढील श्री दिलीप पारेकर पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे आनंद नगर हे करत असुन आरोपी अमोल मुंढे यास दिनांक 28/05/2023 रोजी मा.न्यायालयात हजर केले असता त्यास तीन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.

From around the web