उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात चार जखमी 

 
Osmanabad police

तुळजापूर : पवनकुमार सिंग, रा. अहमदाबाद, राज्य- गुजरात यांनी दि. 24.11.2021 रोजी 06.30 वा. सु. सांगवी (मार्डी) शिवारातील महामार्गावर टँकर क्र. जी.जे. 36 टी 5944 हा निष्काळजीपने चालवून समोरील ट्रॅक्टर ला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात टँकर चालक स्वत: जखमी होउन टँकरचे व ट्रॅक्टरचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा मजकुराच्या ट्रॅक्टर चालक- सुरेश विष्णु आडे, रा. औसा यांनी दि. 25 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

बेंबळी  : बामणी, ता. उस्मानाबाद येथील चंद्रकांत दत्तु कापसे व शशिकला हे दोघे पती- पत्नी दि. 17.11.2021 रोजी 16.30 वा. सु. तोरंबा फाटा येथील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एक्स 8915 ने प्रवास करत होते. यावेळी एका पांढऱ्या रंगाच्या कारने चंद्रकांत कापसे चालवत असलेल्या नमूद कारला पाठीमागून धडक दिल्याने ते दोघे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर जखमीस वैद्यकीय उपचाराची तजवीज न करता, अपघाताची खबर नजीकच्या पोलीस ठाण्यास न देता संबंधीत कारचालक वाहनासह अपघातस्थळावरुन पसार झाला. अशा मजकुराच्या चंद्रकांत कापसे यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकायदाकरित्या वाहन उभे करणाऱ्या चालकावर गुन्हा दाखल

उमरगा : गोरख विश्वनाथ कदम, रा. कदेर, ता. उमरगा यांनी दि. 25.11.2021 रोजी 23.42 वा. सु. उमरगा बस स्थानकासमोर राष्ट्रीय महामार्ग क्र 65 वर रहदारीस धोकादायकरित्या ॲपे मॅजीक वाहन उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web