ढोकी : चोरीच्या तीन  मोटारसायकलसह आरोपी अटक

 
dhoki

ढोकी : कळंब रोड, ढोकी येथील- जाकीर हबीब सय्यद यांची मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एस 1992 अंदाजे 10,000 ₹ किंमतीची दि. 04.02.2023 रोजी 16.00 वा. सु. ढोकी हिरो होन्डां स्पे्लन्डंर सय्यद यांच्या घरा समोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली होती. यावरुन जाकीर सय्यद  यांनी दि. 10.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत ढोकी पो.ठा. येथे गुन्हा क्र. 68/2023 हा नोंदवला आहे.

सदर गुन्हा तपासादरम्यान  पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी व कळंब उप विभागाचे सहायक पोलीस अधीक्षक . एम. रमेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली ढोकी पो.ठा. च्या सपोनि-  जगदीश राऊत, पोलीस अंमलदार- सातपुते, क्षिरसागर, खोकले, थाटकर यांच्या पथकाने कौशल्यपुर्ण तपास केला. यात मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या सीडीआर/एसडीआर व तांत्रिक विश्‌लेषणाच्या आधारे नायगाव, ता. केज  येथील- वैभव चिंतामणी महामुनी , वय 35 वर्षे यास आज दि. 12.02.2023 रोजी  ताब्यात घेउन त्यांचे कडे चौकशी केली असता त्यांनी सदरचा गुन्हा केल्याची कबुल करुन त्याने चोरी केलेली  मोटरसायकल क्र. एम.एच. 25 एस 1992 अंदाजे 10,000 ₹ किंमतीची  ही कुभेफळ ता. केज जि. बीड येथुन जप्त केली आहे तसेच इतर दोन मोटर सायकल त्यातील एक स्पेलन्डंर विदाऊट नंबरची जिची किंमत अंदाजे 30,000 ₹,होन्डा शाईन क्रं एमएच 25 व्ही 2434 किंमत अंदाजे 40,000 ₹ ही असा एकुण 80,000 ₹  किंमतीच्या नमूद चोरीच्या मोटारसायकलसह ताब्यात घेउन त्यास अटक केली असुन गुन्ह्याचा अधिक तपास चालू आहे

चोरीचे दोन गुन्हे दाखल 

 मुरुम  : भुसणी, ता. उमरगा येथील-मल्लीनाथ माणिकराव हिरमुखे यांच्या भुसणी शिवारातील शेत गट 104 मधील शेडचे दि. 10.02.2023 रोजी 21.00 ते दि 11.02.2023 रोजी 07.00 वा.सु.कुलूप तोडून अंदाजे 65,500 ₹ किंमतीचा बीबीएफ पेरणी यंत्र, हरभऱ्याचे 70 किलो वजनाचे 2 पोते, सोयाबीनचे 70 किलो वजनाचे 4 पोते, ज्वारीचे 60 किलो वजनाचे 1 पोता, वायररांपचे एक बंडल, रेन पाईप बंडल 1,खताचे 1 पोते,पाईप फिटींगचे साहित्याचे 1 पोते असा  माल अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या मल्लीनाथ हिरमुखे यांनी दि. 12.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम-  457, 461,  380, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
शिराढोण : गवारे, ता. बीड येथील- जिवन बाबुराव कदम यांनी दि. 12.02.2023 रोजी  01.00 ते 05.30 वा. सु. कळंब ते ढोकी जाणारे रोडवरील मंगरुळ शिवारातील हॉटेल येडेश्वरी येथे झोपण्यासाठी थांबले असता. मळी वाहतुक करणारे ट्रक क्रं एमएच 50-2263 व ट्रक क्रं एमएच 50 एन 1090  या दोन्ही ट्रक मधील अंदाजे 27,900 ₹ किंमतीचे 300 लिटर डिझेल अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेले. अशा मजकुराच्या - जिवन कदम यांनी दि.12.02.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web