सार्वजनिक ठिकाणी निष्काळजीपनाचे कृत्य करणाऱ्या 48 व्यक्तींविरुध्द गुन्हे दाखल

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद  : सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर धोकादायकपने वाहन उभे करणाऱ्या, वाहतुक करणाऱ्या तसेच निष्काळजीपने अग्नी प्रज्वलीत करणाऱ्या, कोविड- 19 मनाई आदेशांचे उल्लंघन इत्यादी प्रकरणी उस्मानाबाद पोलीसांनी काल दि. 08.12.2021 रोजी कारवाया करुन संबंधीत पोलीस ठाण्यात 48 व्यक्तींविरुध्द खालील प्रमाणे गुन्हे नोंदवले आहेत.

यात सार्वजनिक ठिकाणी हातगाडे, हॉटेलमध्ये धोकादायकपने अग्नी प्रज्वलीत करुन भा.दं.सं. कलम- 285 चे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द अंबी पोलीस ठाणे- 5, वाशी पो.ठा.- 2, उमरगा पो.ठा.- 3, भुम पो.ठा.- 2, उस्मानाबाद (श.) पो.ठा.- 2, परंडा पो.ठा. येथे- 5 व्यक्तींविरुध्द गुन्हे नोंदवले आहेत. तर सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरित्या वाहन उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन करणाऱ्यांविध्द अंबी पो.ठा.- 4, परंडा पो.ठा. येथे- 2 व्यक्तींविरुध्द गुन्हे नोंदवले आहेत. तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर जिवीतास धोका होईल अशा निष्काळजीपने, भरधाववेगात वाहन चालवणाऱ्य चालकांविरुध्द तामलवाडी पो.ठा.- 2, मुरुम- 4, लोहारा- 2, वाशी- 1, आनंदनगर- 6, उस्मानाबाद (ग्रा.)- 1, उस्मानाबाद (श.)- 2, तुळजापूर- 4 चालकांविरुध्द गुन्हे नोंदवले आहेत. कोविड-19 संदर्भाने जारी असलेल्या प्रशासनाच्या मनाई आदेशाचे भा.दं.सं. कलम- 188, 269 अंतर्गत उल्लंघन करुन बेकरीत तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यावर  वाशी पो.ठा. येथे 1 गुन्हा नोंदवला आहे.


मारहाण 

भूम  : भुम येथील गोलाई चौकात दि. 08 डिसेंबर रोजी 11.20 वा. दोन मोटारसायकलची धडक झाली. यात वाद उद्भवून भुम ग्रामस्थ- अरुण, संदीप, धनाजी गाढवे यांनी गावकरी- विकी जावळे यांना जातीवाचक शिवीगाळ करुन, ठार मारण्याची धमकी देउन लाथाबुक्क्यांनी मारहान केल्याने जावळे यांचा दात निखळला. अशा मजकुराच्या जावळे यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 325, 504, 506, 34 व ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web