उमरग्यात गोंवशीय मांस विक्री करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 
crime

 उमरगा  : आरोपी नामे-1) अस्लम महंमद हनीफ कुरेशी ,वय 36 वर्षे, रा. गुंजोटी, ता. उमरगा हा. मु. इंदीरा चौक बिर्याणी गल्ली उमरगा जि. उस्मानाबाद, 2) अस्लम हजीमलंग कुरेशी, वय 34 वर्षे, रा. महात्मा फुले नगर उमरगा, 3) जहीर रशीद कुरेशी, वय 48 वर्षे रा. गुंजोटी, ता. उमरगा यांनी दि.02.09.2023 रोजी 16.15 वा.सु. बिर्याणी गल्ली उमरगा येथे आप आपल्या मालकीच्या दुकानामध्ये गोवंशीय जनावराचे  25 किलो मांस अंदाजे 4,500 ₹ किंमतीचे विक्री करण्याच्या उद्देशाने  दुकानातील प्लॅस्टीकच्या पोत्यात बांधलेले असताना उमरगा पोलीसांना मिळून आले. अशा मजकुराच्या पोलीस ठाणे उमरगाचे पोलीस नाईक/129 इमरान खान हज्जु खान पठाण यांनी दि.03.09.2023 रोजी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द पो. ठाणे उमरगा येथे महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधि कलम 5 (क), 9 (अ)  अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 उमरगा  : आरोपी नामे-1) महेश आप्पाराव मोरे, वय 36 वर्षे रा. एकुर्गा, ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 03.09.2023 रोजी 12.45 वा. सु. आपल्या ताब्यातील क्रुझर गाडी  क्र एमएच 24 एस 2741 ही एनएच 65 रोडवर आरोग्य नगरी कॉर्नर च्या मध्यभागी डिवायडरच्या उत्तर बाजूस उमरगा येथे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना उमरगा पोलीसांना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये उमरगा पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web