केबल चोरी करणारा आरोपी अंबी पोलीसांच्या ताब्यात

 
crime

अंबी  : फिर्यादी नामे- घनशाम संतराम नलवडे, वय 50 वर्षे, रा. कुंभेजा परंडा ता. परंडा जि. उस्मानाबाद यांचे दि. 01.08.2023 रोजी 12.00 वा. सु. ते दि. 02.08.2023 रोजी 01.00 सोनारी शिवारात हारणवाडा येथील शेतातील पाण्याच्या मोटारीचे अंदाजे 2,560 ₹ किंमतीचे केबल 60 फुट अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या घनशाम नलवडे यांनी दि.03.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन अंबी पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे

sd

            गुन्हा तपासादरम्यान. पोलीस अधीक्षक  अतुल कुलकर्णी व  अपर पोलीस अधीक्षक  नवनीत काँवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबी पो.ठा. चे प्रभारी सपोनि-  हिंगे, पोलीस नाईक कुंभार तसेच अंबी पोलीस ठाण्याच्या पथकाने गुन्ह्याच्या कार्यपध्दीच्या व मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे शेरी, ता. आष्टी, जि. बीड  येथील- विनायक मिश्रीलाल चव्हाण, यास आज दि. 04.08.2023 रोजी शेरी येथुन ताब्यात घेउन गुन्ह्यात चोरी गेलेला माल, केबल वायर जप्त करुन गुन्हा उघडकीस आणला आहे. नमुद आरोपी कडून  पो. ठाणे अंबी गुरनं 95/2023 भादंविसं कलम 379 व पो.ठाणे परंडा  गुरनं 207/2023 भादंविसं कलम 379 प्रमाणे दाखल दोन गुन्हे  उघडकीस आले आहेत. सदर आरोपी विरुध्द यापुर्वी बीड जिल्हा व अहमदनगर येथे गुन्हे दाखल आहेत.

चोरीचे तीन गुन्हे दाखल 

परंडा  : फिर्यादी नामे- सुजीत राजेश जगताप, वय 27 वर्षे, रा. वागेगव्हाण, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद यांचे राहाते घराच्या जिन्यातुन अज्ञात व्यक्तीने दि.03.08.2023 रोजी 02.30 प्रवेश करुन कपाटातील लॉकर मधील रोख रक्कम व सुवर्ण दागिणे असा एकुण 76,000 ₹ किंमतीचा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या सुजीत जगताप यांनी दि.03.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन परंडा पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 457, 380 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

अंबी  : फिर्यादी नामे- घनशाम संतराम नलवडे, वय 50 वर्षे, रा. कुंभेजा परंडा ता. परंडा जि. उस्मानाबाद यांचे दि. 01.08.2023 रोजी 12.00 वा. सु. ते दि. 02.08.2023 रोजी 01.00 सोनारी शिवारात हारणवाडा येथील शेतातील पाण्याच्या मोटारीचे अंदाजे 2,560 ₹ किंमतीचे केबल 60 फुट अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या घनशाम नलवडे यांनी दि.03.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भुम पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

धाराशिव  : फिर्यादी नामे- प्रियदर्शनी शिवा तेवर, वय 26 वर्षे, रा.बोंबले हनुमान चौक  ता. जि. उस्मानाबाद यांचे दि. 02.08.2023 रोजी 23.00 वा. सु. ते दि. 03.08.2023 रोजी 08.30 बालाजी स्वीटचे दुकान लोणी रोड बोंबले हनुमान चौक उस्मानाबाद येथील पत्रयाचे शेडचे दुकानाच्या दरवाज्याचे कडीचे हुक अज्ञात व्यक्तीने तोडून आत प्रवेश करुन किर्ती गोल्ड तेलाचे 22 डब्बे, स्पायसी स्वीटचे 100 पुढे व रोख रक्कम 7,000 ₹ असा एकुण 43,560 ₹ माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या प्रियदर्शनी तेवर यांनी दि.03.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उस्मानाबाद शहर पो. ठाणे येथे भा. दं. वि. सं. कलम- 461, 380 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web