धाराशिव शहरात पाच रिक्षा चालकांवर कारवाई 

 
crime

 धाराशिव : आरोपी नामे-1) धोडीराम बंकट मुळे, वय 45, रा.ज्ञानेश्वर मंदीर जवळ उस्मानाबाद ता जि. उस्मानाबाद यांनी दि. 20.08.2023 रोजी 10.50 वा. सु. आपल्या ताब्यातील रिक्षा क्र एमएच 25 एन 1231 हा बसस्थानकासमोर ओम हॉटेल समोर सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आनंदनगर पोलीसांना मिळून आले. 

आरोपी नामे- 2) लक्ष्मण सिद्राम सगर, वय 34 वर्षे रा. बॅक कॉलनी, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 11.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील रिक्षा क्र एमएच 25 बी 5677 हा जिजाऊ चौक बार्शी नाका आयंगार बेकरी समोर उस्मानाबाद येथे रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आनंदनगर पोलीसांना मिळून आले. 

आरोपी नामे 3) उमेश प्रकाश राठोड, वय 30 वर्षे रा. जहागिरदारवाडी, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 11.20 वा. सु. आपल्या ताब्यातील रिक्षा क्र एमएच 25 एन 127 हा ओम हॉटेल समोर बसस्थानक उस्मानाबाद येथे रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आनंदनगर पोलीसांना मिळून आले. 

आरोपी नामे 4) लिंबाजी मनोहर राठोड, वय 55 वर्षे रा. शिंगोली तांडा, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 11.40 वा. सु. आपल्या ताब्यातील रिक्षा हा बसस्थानक समोरील ओम हॉटेल उस्मानाबाद येथे रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आनंदनगर पोलीसांना मिळून आले.

आरोपी नामे  5) तोफिक चांदपाशा शेख, वय 32 वर्षे रा. गालीबनगर, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 12.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील रिक्षा क्र एमएच 09 जे 9070 हा ओम हॉटेल समोर बसस्थानक उस्मानाबाद येथे रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे केलेले असताना आनंदनगर पोलीसांना मिळून आले.यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.द.स. कलम 283 अन्वये आनंदनगर पो.ठा. येथे स्वतंत्र 5 गुन्हे नोंदवले आहेत.


 रस्ता अपघातात  एक ठार 

तुळजापूर  : मयत नामे-उत्तम किसन कोरे, वय 65 वर्षे, रा. धारुर ता. जि. उस्मानाबाद हे दि.20.08.2023 रोजी 12.30 वा. सु. तुळजापूर ते कांक्रबा जाणारे रोडवर चौरस्त्याच्या जवळुन मोटरसायकल TVS लुना क्र एमएच 25 एक्यु 5064 वरुन जात होते. दरम्यान कार क्र एमएच 25 एआर 3545 च्या चालकाने( अज्ञात चालक) यांनी त्याचे ताब्यातील कार ही हायगईने व निष्काळजीपणे भरधाव वेगात चालवून उत्तक कोरे यांचे मोटरसायकलला पाठीमागून धडक दिली. यात उत्तम कोरे हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा नामे- उमेश उत्तम कोरे यांनी दि.20.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन तुळजापूर पो. ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 338, 308 (अ) सह मो.वा.का. कलम 184 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

    
शस्त्र कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद

उमरगा : उमरगा पो.ठा. चे पथक दि. 20.08.2023 रोजी 15.40 वा. सु. उमरगा पो.ठा. हद्दीत शिवपुररोड, बडवे काम्पलेक्स येथे रस्त्यावर पेट्रोलिंग करत असताना गौतम नगर, उमरगा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद येथील- नवीन रमेश दवेंश, वय 22 वर्षे, हा लोकांचे जिवीत धोक्यात येईल असे गोल मुठ असलेली 17.5 इंच लांबीची लोखंडी कत्ती तिचे पाते 12 इंच लांबीचे व रुंदी 2 इंच असलेली व मुठ 5.5 इंच लांबीचे असलेली अंदाजे 150 रु किंमतीची कत्ती बेकायदेशीररीत्या हातात घेउन फिरत असताना पथकास आढळला. यावर पथकाने आरोपी यास ताब्यात घेउन त्यांच्याजवळील ती कत्ती जप्त करुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन शस्त्र कायदा कलम- 4, 25 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

                                                  

From around the web