विलासपूर पांढरी आणि बोर्डा येथे अपघात, दोन ठार 

 
crime

लोहारा  : विलासपूर पांढरी, ता. लोहारा येथील- ज्ञानेश्वर व्यकंट मुळे हे  दि.01.07.2023 रोजी 19.00 वा. सु. जेवळी शिवारातील प्रथमेश धाब्याजवळ मोटरसायकल  वरुन जात होते. दरम्यान मोटरसायकल क्र एमएच 25 ए एक्स 2624 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील मोटरसायकल ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवल्याने यातील मयत इसम नामे  ज्ञानेश्वर मुळे मोटरसायकलला पाठीमागून धडक दिली. 

या आपघातात ज्ञानेश्वर मुळे हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद मोटरसायकल चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या व्यकंट बाजीराव मुळे यांनी दि.10.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन लोहारा पो.ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 184, अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

कळंब  :  बोर्डा, ता. कळंब येथील- आनंद भारत खंडागळे, वय 19 वर्षे, हे दि.30.06.2023 रोजी 20.00 वा. सु.आत्माराम बळीराम पौळ यांचे शेताचे जवळ बोर्डा गावाकडे जाणारे रोडवर आनंद खंडागळे यांनी मोटरसायकल क्र एमएच 05 बी.सी.5209 ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवल्याने नमुद मोटरसायकल घसरली यात आनंद खंडागळे हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या आनंद संपत जगताप यांनी दि.10.07.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन कळंब पो.ठाणे येथे भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 304 (अ) सह मो.वा. का. कलम 184, अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

 कळंब  : आरोपी नामे- अजित गणपत शेळके, वय 30 वर्षे रा.भवानी चौक, डिकसळ, ता. कळंब,जि. उस्मानाबाद हे दि. 10.07.2023 रोजी 18.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील चार चाकी वाहन क्र. एम.एच. 14 डी 8276 हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक कळंब येथे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे केलेले असताना कळंब पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.वि.सं. कलम 283 अन्वये कळंब पो.ठाणे. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग  : आरोपी नामे- जगदिशसिंग भारतसिंग गहरेवार, वय 33 वर्षे, रा. भवानी चौक, नळदुर्ग ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद हे दि. 10.07.2023 रोजी 18.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील टमटम क्र. एम.एच. 25 एम 1376 हे बसस्थानक नळदुर्ग समोरील सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे केलेले असताना नळदुर्ग पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.द.वि.सं. कलम 283 अन्वये नळदुर्ग पो.ठाणे. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web