उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे दोन गुन्हे दाखल 

 
crime

उमरगा  : छबुबाई कंटेकुरे, रा काळालिंबाळा, ता. उमरगा यांचे रामपुर येथील गट क्र. 86 मध्ये ऊस पिक आहे. या पिकास काळालिंबाळा ग्रामस्थ- दिलीप व शंकर राठोड या भावांसह ललिता व सविता राठोड यांनी दि. 06 जून रोजी 23.00 वा. आग लावल्याने कंटेकुरे यांचे सुमारे 40,000 ₹ चे नुकसान झाले. अशा मजकुराच्या कंटेकुरे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 435, 34 अंतर्गत गुन्हा दि. 07 जून रोजी नोंदवला आहे.

तुळजापूर : तुळजापूर येथील वैजीनाथ सुरवसे यांच्या दुकानातील नोकर- प्रमोद क्षीरसागर व दादासाहेब भोसले यांनी दि. 23.05.2022 रोजी 04.00 वा. वैजीनाथ यांच्या घरातील लॅपटॉपसह 18,000 ₹ रोख रक्कम व टीव्हीएस मोटारसायकल चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या वैजीनाथ सुरवसे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 381, 34 अंतर्गत गुन्हा दि. 07 जून रोजी नोंदवला आहे.

 येडशीजवळ अपघात, एक ठार 

उस्मानाबाद : येडशी ग्रामस्थ- भिमराव शिंदे वय- 73 वर्षे, हे दि. 05 जून रोजी गावाजवळील जुन्या विश्राम गृहासमोरील लातूर रस्त्याने मोटारसायकल चालवत जात होते. यावेळी कळंब ग्रामस्थ- संतोष भंडारी यांनी निष्काळजीपने व बेदरकारपने चुकीच्या दिशेने मोटारसायकल चालवल्याने शिंदे यांच्या मो.सा. ला समोरुन धडकली. या अपघातात शिंदे हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या दिपक भिमराव शिंदे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा दि. 07 जून रोजी नोंदवला आहे.

From around the web