उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे दोन गुन्हे दाखल 

 
crime

तुळजापूर  : मंगरुळ, ता. तुळजापूर येथील विजय पंडीत डोंगरे यांची होंडा शाईन मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एई 4153 तसेच प्रसाद कमलाकर पाटील व रमेश नागनाथ डोंगरे यांच्या अनुक्रमे स्प्लेंडर मो.सा. क्र. एम.एच. 25 वाय 9136 , होंडा शाईन मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एक्स 1932 अशा तीन मोटारसायकल दि. 03- 04.03.2022 रोजी दरम्यानच्या रात्री त्यांच्या घरासमोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेल्या. अशा मजकुराच्या विजय डोंगरे यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
तुळजापूर  : हडको, तुळजापूर येथील नरेश बाबुराव पेंदे यांच्या बोरी गट क्र. 13 मधील कुकूटपालन शेडची जाळी दि. 03- 04.03.2022 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने कापून शेडमधील एकुण 400 कोंबड्या चोरुन नेल्या. अशा मजकुराच्या नरेश पेंदे यांनी दि. 04.03.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

अवैध मद्य विरोधी कारवाई

ढोकी  : किणी, ता. उस्मानाबाद येथील जिवन आरदुले हे दि. 04.03.2022 रोजी 18.45 वा. सु. गाव शिवारात 180 मि.ली. क्षमतेच्या देशी- विदेशी दारुच्या 13 बाटल्या अवैध विक्रीच्या उद्देशाने बाळगले असताना ढोकी पो.ठा. च्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी अवैध मद्य जप्त करुन नमूद व्यक्तीविरुध्द महाराष्ट्र मद्य निषेध कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web