उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन अपघातात दोन ठार, दोन जखमी 

 
crime

वाशी  : कन्हेरी फाटा येथे दिनांक-08/03/2022 रोजी 21-00 वाजता अज्ञात वाहन चालकाने निष्काळजीपने वाहन चालवल्याने ते वाहन अंबड जि. जालना येथील ज्ञानेश्वर पवार यांच्या मोटार सायकलसह अन्य एका सायकलला पाठीमागुन धडकले. या अपघातात ज्ञानेश्वर पवार हे गंभीर जखमी होवुन जागीच मयत झाले तर सायकल स्वार चॉदसाहेब चिखलीकर, रा.केळगाव हे गंभीर जखमी झाले. 

अपघातानंतर नमुद अज्ञात वाहनाचा अज्ञात चालक जखमीस वैदयकिय उपचाराची तजवीज न करता तसेच अपघाताची माहीती नजीकच्या पेालीस ठाण्यास न देता घटनास्थळावरुन वाहनासह पसार झाला.या प्रकरणी संदिप पवार  यांनी दिलेल्या प्रथम खबरे वरुन  भा.दं.सं. कलम- 304 अ ,279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

ढोकी  : ढोकी - लातुर रस्त्यावरील गोरेवाडी शिवारात दिनांक-08/03/2022 रोजी 11-00 वाजता अज्ञात चालकाने टाटा एस वाहन क्रमांक एम.एच.16 सी.डी. 1166 हे निष्काळजीपने चालवल्याने समोरुन येणा-या मेाटार सायकलला धडकले. या अपघातामध्ये मोटार सायकल स्वार हणुमंत पांचाळ, रा. देवळाली, ता.कळंब हे गंभीर जखमी होवुन जागीच मयत झाले तर त्यांच्या पाठीमागे बसलेले गोरखनाथ पवार हे जखमी झाले आहेत. 

अपघातानंतर नमुद वाहनाचा अज्ञात चालक जखमीस वैदयकिय उपचाराची तजवीज न करता तसेच अपघाताची माहीती नजीकच्या पेालीस ठाण्यास न देता घटनास्थळावरुन वाहनासह पसार झाला.या प्रकरणी सुर्यकांत पांचाळ यांनी दिलेल्या प्रथम खबरे वरुन  भा.दं.सं. कलम- 304 अ ,279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
उस्मानाबाद : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52 वर सोनेगाव चौकात दिनांक-06/03/2022 रोजी 19-30 वाजता चालक सचिन भिसे, रा.केज यांनी आयशर मिनी ट्रक क्रमांक एम.एच. 25 यु. 1506 हा निष्काळजीपने चालवल्याने दुभाजकास धडकुन पलटला.  या अपघातात वाहनाचे व आतिल मालाचे अर्थिक नुकसान झाले. अशा मजकुराच्या पोलीस हवालदार हणुमंत चव्हाण यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.द.सं कलम 279,427 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. 

From around the web