उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन अपघातात दोन ठार, तीन जखमी 

 
crime

अंबी  : जामखेड, जि. अहमदनगर येथील- अमजद रज्जाकखान पठाण यांनी दि. 26.10.2022 रोजी 20.00 वा. सु. डोंजा शिवारातील रस्त्यावर ऊस वाहतुक ट्रॅक्टर क्र. एम.एच. 25 एडब्ल्यु 3037 हा भरधाव वेगात निष्काळजीपने चालवल्याने ट्रॅक्टरमधील मळगांव, ता. साक्री, जि. धुळे येथील- लाला शैल्या पवार, वय 60 वर्षे यांनी आपला चप्पल खाली पडल्याने धावत्या ट्रॅक्टरमधून खाली उडी मारली असता लाला पवार हे ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली येउन गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा- देवदास लाला पवार, रा. मळगांव यांनी दि. 27.10.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ), 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 134, 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

तुळजापूर  : देवसिंगा (तुळ), ता. तुळजापूर येथील- गजेंद्र शिवाजी जाधव, वय 65 वर्षे हे दि. 27.10.2022 रोजी 14.00 वा. सु. देवसिंगा फाटा येथील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एबी 9289 ही चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने कार क्र. के.ए. 25 पी 1221 ही भरधाव वेगात निष्काळजीपने चालवल्याने गजेंद्र जाधव यांच्या नमूद मो.सा. ला समोरुन धडकल्याने ते गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद कारचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन कारसह पसार झाला. अशा मजकुराच्या गजेंद्र जाधव यांचा पुतण्या- मनोज महादेव जाधव, रा. देवसिंगा (तुळ) यांनी दि. 27.10.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 134 (अ) (ब), 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग : होर्ट्री, ता. तुळजापूर येथील- महेश ब्रम्हानंद राजमाने व त्यांची आई- सिंधुबाई असे दोघे दि. 27.10.2022 रोजी 15.00 वा. सु. जळकोट शिवारातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 13 बीएफ 1307 ने प्रवास करत होते. यावेळी बोरीवली, मुंबई येथील- ग्राहम फ्रंन्स यांनी कार क्र. एम.एच. 47 डब्ल्यु 421 ही निष्काळजीपने चालवल्याने महेश राजमाने चालवत असलेल्या नमूद मो.सा. ला पाठीमागुन धडकली. या अपघातात महेश यांसह त्यांची आई- सिंधुबाई हे दोघे गंभीर जखमी होउन त्यांच्या मोटारसायकलचे आर्थिक नुकसान झाले. अशा मजकुराच्या महेश राजमाने यांनी दि. 27.10.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 427 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web