उस्मानाबाद जिल्ह्यात चार अपघातात दोन ठार, तीन जखमी 

 
crime

उमरगा  : मुरुम येथील जिवन मल्लिकार्जुन रेड्डी, वय 51 वर्षे हे दि. 01 जून रोजी 03.30 वा. सु. कवठा शिवारातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एटी 6606 ही चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने मिनी ट्रक क्र. टी.एस. 12 यूसी  8236 हा निष्काळजीपने चालवल्याने जिवन रेड्डी यांच्या मो.सा. ला समोरुन धडकला. या अपघतात जिवन रेड्डी हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद मिनी ट्रकचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या संजय मिरगाळे, रा. लातुर यांनी दि. 06 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

दुसऱ्या घटनेत पतंगे रोड, उमरगा येथील महादेव भानुदास भातगळीकर हे दि. 26.05.2022 रोजी 02.30 वा. सु. साठे चौक, उमरगा येथील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एयू 3998 ही चालवत जात होते. दरम्यान अज्ञात चालकाने होंडा शाईन मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एएन 6032 ही निष्काळजीपने चालवल्याने महादेव भातगळीकर यांच्या मो.सा. ला पाठीमागून धडकल्याने ते गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या सदाशिव भातगळीकर यांनी दि. 06 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद  : शिंगोली, ता. उस्मानाबाद येथील मनोज मधुकर वाघमारे यांनी दि. 06 जून रोजी 12.20 वा. सु. शिंगोली शिवारातील रस्त्यावर ॲपेरिक्षा क्र. एम.एच. 25 एन 723 हा निष्काळजीपने चालवल्याने तो अनियंत्रीत होउन पलटला. या अपघातात रिक्षामधील प्रवासी- रघुनाथ तुळशीराम गायकवाड, रा. उस्मानाबाद हे गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या रघूनाथ गायकवाड यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

भूम  : गणेगाव, ता. भूम येथील पंढरीनाथ नागनाथ खरात, वय 80 वर्षे हे दि. 02.05.2022 रोजी 05.45 वा. सु. गावातील वालवड रस्त्याने पायी जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने अज्ञात ट्रक निष्काळजीपने चालवल्याने पंढरीनाथ खरात यांना समोरुन धडकला. या अपघातात पंढरीनाथ यांच्या पायावरुन ट्रक गेल्याने ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या दत्तात्रय खरात यांनी दि. 06 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web