उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार, एक जखमी 

 
crime

कळंब : इंदीरानगर, कळंब येथील- राजु नवनाथ आळणे यांसोबत गावकरी- रामेश्वर प्रभु खैरमोडे हे दि. 22.11.2022 रोजी 18.00 वा. सु. कन्हेरवाडी फाटा येथील रस्त्याने मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एएक्स 4119 ने प्रवास करत होते. दरम्यान नमूद मो.सा. राजु आळणे यांनी भरधाव वेगात निष्काळजीपने चालवल्याने घसरली. या अपघातात राजु यांच्या पाठीमागे बसलेले रामेश्वर खैरमोडे हे मयत होउन राजु हे स्वत: गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या सुनिता रामेश्वर खैरमोडे, रा. इंदीरानगर, कळंब यांनी दि. 06.12.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ), 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद  : काजळा, ता. उस्मानाबाद येथील- सुहास हनुमंत हाजगुडे, वय 48 वर्षे हे दि. 04.12.2022 रोजी 13.45 वा. सु. काजळा नदी जवळील रस्त्याने मोटारसायकल चालवत जात होते. दरम्यान अज्ञात चालकाने पिकअप क्र. एम.एच. 25 एजे 3842 हा निष्काळजीपने चालवल्याने सुहास चालवत असलेल्या मो.सा. ला पाठीमागून धडकल्याने सुहास हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद पिकअप चा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या शरद हनुमंत हाजगुडे, रा. काजळा यांनी दि. 06.12.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 (अ) (ब) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web