परंडा तालुक्यात दोन गटात हाणामारी 

 
crime

परंडा  : शिवाजीनगर तांडा, ता. परंडा येथील- मंजुषा सुरेश कात्रेला या कुटूंबीयांसह दि. 09.01.2023 रोजी 21.05 वा. सु., येथील आपल्या घरात होत्या. यावेळी देवगाव, ता. परंडा येथील- सचिन आहेर यांनी तेथे जाउन जुन्या वादाच्या कारणावरून मंजुषा यांसह त्यांचे पती- सुरेश, मुलगी- चरित्रा यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने हातोड्याने मारहान करुन त्यांना जखमी केले. तसेच यावेळी सचिन यांनी सुरेश घरातील बेसीनवर ढकलून दिल्याने बेसीन फुटून त्याचे तुकडे चरित्रा यांच्या पायात घुसले. अशा मजकुराच्या मंजुषा कात्रेला यांनी दि. 10.01.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 307, 324 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

उमरगा  : कार्ले प्लॉट, उमरगा येथील- गौरीशंकर चंद्रकांत तेली यांनी दि. 10.01.2023 रोजी 19.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲटोरिक्षा. क्र.एम.एच. 25 एन 1127 हा एनएच 65 रोडवर सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द उमरगा पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web