रहदारीस धोकादायकपने वाहन उभे करणाऱ्या दोन चालकांवर गुन्हे दाखल

 
crime

लोहारा  : जेवळी (द.), ता. लोहारा येथील बालाजी गवळी व नागराळ ग्रामस्थ- सुरेश गोरे या दोघांनी दि. 23.02.2022 रोजी 17.00 व 18.15 वा. सु. अनुक्रमे जेवळी व लोहारा येथील चौकात सार्वजनिक रस्त्यावर आपापल्या ताब्यातील ॲपे रीक्षा हे रहदारीस धाकादायकरित्या उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद दोघांविरुध्द लोहारा पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.


उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघात 

उस्मानाबाद  : कोठाळवाडी, ता. कळंब येथील वासुदेव संपत्ती शिंदे हे नातेवाईकांसह दि. 23.02.2022 रोजी 14.30 वा. सु. येडशी येथील सोनेगाव चौकातील रस्त्याने कार क्र. एम.एच. 25 आर 5344 ने प्रवास करत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने ट्रक क्र. आर.जे. 14 जीके 6224 ही निष्काळजीपने चालवल्याने वासुदेव शिंदे चालवत असलेल्या नमूद कारला पाठीमागून धडकला. या अपघातात शिंदे यांच्या कारचे आर्थिक नुकसान झाले असून या अपघातानंतर नमूद ट्रकचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन ट्रकसह पसार झाला. अशा मजकुराच्या वासुदेव शिंदे यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 427 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद : रामकृष्ण कॉलनी, उस्मानाबाद येथील डॉ. किशोर ज्ञानेश्वर काकडे, वय 37 वर्षे हे दि. 16.02.2022 रोजी 20.45 वा. सु. सांजा गावातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एआर 5544 ही चालवत जात होते. यावेळी एका अज्ञात व्यक्तीने विना नोंदणीक्रमांकाची काळ्या व लाल रंगाची बजाज पल्सर ही चुकीच्या दिशेने दिष्काळजीपने चालवल्याने काकडे यांच्या मोसाला समोरुन धडकल्याने किशोर काकडे हे गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या किशोर काकडे यांनी दि. 23.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web