उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे तीन गुन्हे दाखल 

 
crime

उमरगा  : कराळी गावाती‍ल शिवाजी दादाराव वडदरे यांचे शेतातील दिनांक 21-22 मार्च रोजी 19.00 ते 08.00 चे दरम्यान  विहरीतील पाणबुडी मोटार पाच एच पी ची कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली अशा मजकुराच्या शंभुराजे महाजन अशा शिवाजी वडदरे यांच्या  प्रथम खबरेवरुन भा.द.स कलम 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 

तुळजापुर  : तुळजापूर-अपसिंगा रस्त्यालगतच्या सचिन नागने यांच्या विटभटटी जवळील पत्रा शेड दिनांक 30-31 मार्च दरम्यानच्या रात्री अज्ञाताने उघडुन विटा थापण्याचे 14 स्टेनलेस स्टीलचे साचे चोरुन नेले.अशा मजकुराच्या सचिन नागने यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.द.स कलम 461,380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 

 येरमाळा  : इंदापुर जिल्हा पुणे येथील महेश सपकाळ हे दिनांक 30 मार्च रोजी येरमाळा बार्शी रस्त्यावरील घाटातुन जात होते. यावेळी वाहनाचा वेग कमी असल्याचे संधी साधुन एका अनोळखी तरुणाने कारची डिकी उघडुन दोन पर्स घेउन पलायन केले. यात  पर्स मधील 63 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागीने चोरीस गेले. अशा मजकुराच्या प्रथम खबरेवरुन भा.द.स कलम 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web