उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन अपघातात तीन ठार, दोन जखमी 

 
crime

अंबी - बलरामपुर, राज्य- उत्तरप्रदेश येथील कल्लु सत्तार खान व सद्दाम खुद्दुस तेली हे दोघे दि. 03.03.2022 रोजी 13.00 वा. सु. सोनारी येथील रस्त्याने मोटारसायकलने प्रवास करत होते. यावेळी एका अज्ञात टँकरने कल्लु खान चालवत असलेल्या मोसाला समोरुन धडक दिली. या अपघतात कल्लु खान यांसह पाठीमागे बसलेले सद्दाम हे दोघे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर अज्ञात टँकरचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या कलामुद्दीन खान, रा. बलामपुर यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद : चालक- गुणवंत पंडीतराव चैंडे, रा. रामेगाव, ता. लातुर यांनी दि. 27.02.2022 रोजी 16.30 वा. सु. येडशी घाटातील रस्त्यावर कार क्र. एम.एच. 24 एयु 4672 ही निष्काळजीपने चालवल्याने ऑटो रीक्षा क्र. एम.एच. 13 सीटी 3781 ला समोरुन धडकली. या अपघातात ऑटो रीक्षा मधील बापु माणिकराव येवले यांसह दोन प्रवासी हे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद कारचा चालक अपघात स्थळावरुन कारसह पसार झाला. अशा मजकुराच्या बापु येवले यांनी दि. 03.03.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद : कारी, ता. उस्मानाबाद येथील तानाजी आबा गुरव, वय 52 वर्षे हे दि. 03.02.2022 रोजी 13.00 वा. सु. खानापुर शिवारातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 13 सीजी 8407 ही चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 05 बीएफ 7255 ही निष्काळजीपने चालवल्याने तानाजी गुरव यांच्या  मोटारसायकलला पाठीमागूण धडकल्याने ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद मो.सा. चा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या मयताचा मुलगा- तुषार तानाजी गुरव यांनी अनैसर्गीक मृत्यु क्र. 17 / 2022 फौ.प्र.सं.कलम- 174 च्या चौकशी दरम्यान दिलेल्या लेखी जबाबावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकादायकरित्या वाहन उभे करणाऱ्या 5 चालकांवर गुन्हे दाखल

उस्मानाबाद  : सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरित्या वाहन उभे करणाऱ्या 5 चालकांवर उस्मानाबाद पोलीसांनी काल दि. 03.03.2022 रोजी कारवाया केल्या.  यात तुरोरी, ता. उमरगा येथील अमित राठोड, नरसिंग धानुरे यांनी उमरगा बसस्थानक समोरील सार्वजनिक रस्त्यावर तर चिंचोली (ज.) येथील सुशेन कमलाकर यांनी आरोग्य कॉर्नर, उमरगा येथील सार्वजनिक रस्त्यावर तसेच मुरुम येथील विठ्ठल कांबळे, धोंडीबा लिंबुळे यांनी मुरुम शहरातील सार्वजनिक रस्त्यावर आपापल्या ताब्यातील ऑटो रीक्षा रहदारीस धोकादायकरित्या उभा करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द संबंधीत पो.ठा. येथे गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web