उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीन अपघातात तीन ठार 

 
crime

येरमाळा  : तेरखेडा, ता. वाशी येथील महादेव रमेश घोलप, वय 35 वर्षे हे दि. 29.01.2022 रोजी 06.30 वा. सु. लक्ष्मी पारधी पिढी जवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वर मोटारसायकल चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने स्विफ्ट डिझायर कार क्र. एम.एच. 14 डीए 5875 ही निष्काळजीपने चालवल्याने महादेव घोलप यांच्या मो.सा. ला पाठीमागून धडकली. या अपघातात महादेव घोलप हे गंभीर जखमी होउन उपचारादरम्यान मयत झाले. या अपघातानंतर नमूद कारचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या दत्तात्रय सोमनाथ घोलप, रा. तेरखेडा यांनी दि. 25.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद : अंबेहोळ, ता. उस्मानाबाद येथील अमोल शंकर मुंडे, वय 21 वर्षे हे दि. 08.02.2022 रोजी 10.45 वा. सु. हणुमान चौक, उस्मानाबाद येथील रस्त्याने मोटारसायकल चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने टिपर क्र. एम.एच. 25 एजे 5444 हा निष्काळजीपने चालवल्याने अमोल मुंडे यांच्या मो.सा. ला पाठीमागून धडकल्याने ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या अंकुश आवड, रा. अंबेहोळ यांनी दि. 25.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

तामलवाडी  : देवकुरळी, ता. तुळजापूर येथील शमशोद्दीन सिकंदर सय्यद यांच्यासोबत अमीर मिट्टु सय्यद हे दि. 22.02.2022 रोजी 21.30 वा. सु. पिंपळा (बु.) गावातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एव्ही 2750 ने प्रवास करत होते. यावेळी शमशोद्दीन सय्यद यांनी मो.सा. निष्काळजीपने चालवल्याने पाठमागे बसलेले अमीर सय्यद हे खाली पडून गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या इनुस गुलाब सय्यद, रा. देवकुरळी यांनी दि. 25.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web