उस्मानाबाद जिल्ह्यात चार अपघातात तीन ठार, पाच जखमी 

 
crime

उमरगा  : अविनाश गोंविद राठोड यांनी दि. 24 मे रोजी 17.30 वा. सु. उमरगा येथील रस्त्यावर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एव्ही 8214 ही निष्काळजीपने चालवल्याने रस्त्याने पायी जाणारे- अभिजीत शिवाजी आडे, वय 22 वर्षे, रा. नाईकनगर (मु.), ता. उमरगा यांना पाठीमागून धडकली. या अपघातात आडे यांच्या डाव्या पायाला मार लागून गंभीर जखम झाली. अशा मजकुराच्या अभिजीत आडे यांनी दि. 27 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

कळंब  : हासेगाव (के.) ता. कळाब येथील अल्लाउद्दीन मोहीद्दीन सय्यद हे दि. 26 मे रोजी 06.00 वा. सु. हासेगाव येथील साईजिनींग गिरणीसमोरील रस्त्याने पायी जात होते. यावेळी अज्ञात कारने अल्लाउद्दीन यांना पाठीमागून दिलेल्या धडकेत ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले. या अपघातानंतर अज्ञात कारचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या शहाबुद्दीन सय्यद, रा. हासेगाव (के.) यांनी दि. 27 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

नळदुर्ग  : जळकोट, ता. तुळजापूर येथील राम भोंगे, वय 27 वर्षे व शुभम शिवराज साखरे हे दोघे दि. 26 मे रोजी 20.15 वा. सु. नळदुर्ग येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एपी 9130 ने प्रवास करत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने ट्रक क्र. एपी 28 टीसी 9157 ही निष्काळजीपने चालवल्याने राम भोंगे हे चालवत असलेल्या नमूद मो.सा. ला पाठीमागून धडकली. या अपघातात राम हे मयत होउन शुभम साखरे हे गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या व्यंकट महादेव भोंगे, रा. जळकोट यांनी दि. 27 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ), 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

ढोकी  : मेंढा, ता. उस्मानाबाद येथील विशाल लक्ष्मण चिलवंत, वय 26 वर्षे हे दि. 21 मे रोजी 06.00 वा. सु. कोंड गावातील रस्त्याकडेला थांबले होते. यावेळी अज्ञात चालकाने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 24 एझेड 2453 ही निष्काळजीपने चालवल्याने विशाल चिलवंत यांना समोरुन धडकल्याने विशाल यांच्या नाकाचे हाड मोडून ते गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद मो.सा. चा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या विशाल चिलवंत यांनी वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिलेल्या निवेदनावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web