उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन ठिकाणी चोरी 

 
crime

उस्मानाबाद  : बालाजीनगर, उस्मानाबाद येथील- सुरज लक्ष्मसिंह गौतम यांची अंदाजे 30,000 ₹ किंमतीची हिरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एपी 1846 ही दि. 26.11.2022 रोजी 23.00 ते दि. 27.11.2022 रोजी 05.00 वा. दरम्यान त्यांच्या राहत्या घरासमोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या सुरज गौतम यांनी दि. 29.11.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 अंबी  : अंबी, ता. भुम येथील- सिध्दार्थ दादाराव गायकवाड हे दि. 26.11.2022 रोजी 08.300 ते दि. 27.11.2022 रोजी 16.30 वा. दरम्यान आपले घर कुलूप बंद करुन बाहेर गावी गेले असता दरम्यानच्या काळात त्यांच्या घराचे कुलूप अज्ञात व्यक्तीने तोडून आतील सुमारे 45 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागिने, चांदीचे दागिने व 12,250 ₹ रोख रक्कम असा एकुण 1,26,500 ₹ चा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या सिध्दार्थ गायकवाड यांनी दि. 29.11.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web