उमरगा, तुळजापूर, उस्मानाबाद येथे चोरीची घटना 

 
Osmanabad police

उमरगा  : कामोठे, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील व्यवसायीक समाराम पोमाजी भटी हे दि. 16.01.2022 रोजी 12.00 वा. सु. मुळज ते मुळज फाटा असा प्रवास मोटारसायकलने करत होते. यावेळी त्यांना चक्कर आल्याने रस्त्याबाजूस मोटारसायकल लावून ते जवळील एका झाडाखाली झोपले. थोड्यावेळाने त्यांना जाग आली असता त्यांच्या बनियनच्या खिशातील 450 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागिने व 23,000 ₹ रक्कम असा माल कोण्या अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या समाराम भाटी यांनी दि. 10.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

तुळजापूर  : गवते प्लॉटिंग, तुळजापूर येथील गणेश संभाजी सिरसाट यांच्या मेहुण्याच्या घराचे कुलूप दि. 09- 10.02.2022 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने तोडून घरातील 10 ग्रॅम सुवर्ण दागिने, एक एलसीडी टीव्ही, एक सायकल व 20,000 ₹ रोख रक्कम चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या गणेश सिरसाट यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद  : पवारवाडी, ता. उस्मानाबाद येथील उत्तम दत्तात्रय काळे यांच्या गट क्र. 15 / 3 मधील शेतातील ज्वारीच्या पिकास पाणी देण्यासाठी जोडलेल्या 10 फिनोलेक्स नळ्या, 4 रेनपाईप अन्य साहित्य असा 21,400 ₹ चा माल दि. 09- 10.02.2022 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले आहे. अशा मजकुराच्या उत्तम काळे यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web