उस्मानाबादेत लॉजवर वेश्या व्यवसाय , पोलिसांचा छापा 

 
crime

उस्मानाबाद : .पोलीस अधीक्षक  अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशावरुन स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक जिल्हातील अवैध धंद्यांविषयी माहिती काढुन कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी दि. 15.12.2022 रोजी गस्तीस होते. गस्ती दरम्यान पथकास गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली कि, उस्मानाबाद शहरात सोलापूर बायपास रस्त्यालगत असलेल्या ‘गजराज लॉज’ येथे लॉज चालक- व्यवस्थापक हॉटेलमध्ये काही महिलांद्वारे वेश्या व्यवसाय करवुन घेत आहेत. 

यावर पथकाने एका बनावट ग्राहकास तेथे पाठवून बातमीची खात्री करुन नमूद लॉजवर 18.00 वा. सु. छापा टाकला असता लॉजच्या खोलीत एक प्रौढ महिला (नाव- गाव गोपनीय) आढळुन आल्याने महिला पोलीसांमार्फत तीची विचारपुस केली असता हॉटेल चालक एक पुरुष असून (नाव- गाव गोपनीय) तो त्या महिलेस वाणिज्यिक प्रयोजनाकरीता आश्रय देउन तीला लैंगीक स्वैराचाराकरीता परावृत्त करुन तीच्यावरती उपजिवीका करीत असल्याचे समजले.

 यावर पथकाने त्या लॉज चालक पुरुषास ताब्यात घेउन त्याच्या ताब्यातील एक मोबाईल फोन रोख रक्कम असा एकुण 16,500 ₹ माल हस्तगत केला. पोलीसांनी संबंधीत वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या लॉजवरील त्या महिलेची सुटका करुन लॉज चालक पुरुषाविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 370, 370 अ (2) सह मानवी अनैतिक व्यवसाय प्रतिबंधक अधिनियम कलम- 3, 4, 5 अंतर्गत आनंदनगर पोलीस ठाण्यात दि. 16.12.2022 रोजी गुन्हा नोंदवला आहे.

            सदरची कामगिरी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी व  अपर पोलीस अधीक्षक  नवनीत काँवत यांच्या आदेशावरुन स्था.गु.शा. चे पोनि- . यशवंत जाधव, पोउपनि-  संदीप ओहोळ पोलीस अंमलदार- दिलीप जगदाळे, जाधव, हुसेन सय्यद, विजय घुगे, शैला टेळे, वैशाली सोनवणे, रंजना होळकर, बबन जाधवर यांच्या पथकाने केली.               

From around the web