उमरग्यात वेश्या व्यवसाय करणा-या तीन लॉजवर पोलिसांचा छापा 

लॉज व हॉटेल चालक, मालक व ग्राहक अश्या  बारा जणांना अटक 
 
s

उमरगा - अनैतिक धंद्याचे माहेरघर असणाऱ्या उमरगा येथे खुलेआम वेश्या व्यवसाय सुरु आहे. पर राज्यातील मुली - महिला आणून त्यांच्याकडून अनैतिक देह व्यापार केला जात होता . पोलिसांनी देह व्यापार करणा-या तीन  हॉटेल-लॉजवर छापा मारून लॉज व हॉटेल चालक, मालक व ग्राहक असे एकुण 12 व्यक्तींना अटक केली आहे. 

पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशावरुन कळंब उप विभागाचे सहायक पोलीस अधीक्षक . एम. रमेश यांसह पथक जिल्हातील अवैध धंद्यांविषयी माहिती काढुन कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी काल दि. 21.11.2022 रोजी गस्तीस होते. गस्ती दरम्यान पथक उमरगा शहरात गेले असता गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली कि, उमरगा येथील- ‘हर्ष लॉज’ , ‘सुहाणा लॉज’ व ‘अभिराज हॉटेल’  या तीन हॉटेल- लॉजचे चालक, मालक हॉटेलमध्ये काही महिलांद्वारे वेश्या व्यवसाय करवुन घेत आहेत. 

यावर पथकाने सदर माहिती पोलीस अधीक्षकांना देउन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस अधीक्षक  एम. रमेश, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उमरगा रमेश बरकते, उमरगा पो.ठा. चे पोनि-  मनोज राठोड, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाचे पोनि-  के.एस. पटेल, पोउपनि-  चाटे यांसह पोलीस अंमलदार यांच्या पथकाने मिळालेल्या बातमीच्या ठिकाणी तीन वेगवेगळे पथक तयार करुन दि. 21.11.2022 रोजी 23.00 ते दि. 22.11.2022 रोजी 01.00 वा. दरम्यान नमूद तीन्ही लॉजवर छापे टाकले असता 04 पिडीत महिला गुजरात व पश्चिम बंगाल असे बाहेर राज्यातून आणुन त्यांचे कडून वैश्या व्यवसाय करुन घेत असताना लॉज व हॉटेल चालक, मालक व ग्राहक असे एकुण 12 व्यक्तींना पोलीस ठाणे उमरगा येथे आणुन त्यांच्या विरुध्द मानवी अनैतीक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम कलम- 3,4,5 सह भा.दं.सं. कलम- 370, 370 (अ) (2) प्रमाने 03 वेगवेगळे गुन्हे दाखल करुन सदर गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलीस अधिक्षक . एम. रमेश, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उमरगा . रमेश बरकते व अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कक्ष, उस्मानाबाद चे पोनि- . पटेल हे करत आहेत.  

From around the web