उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार, दोन जखमी 

 
crime

उस्मानाबाद : बावी, ता. उस्मानाबाद येथील खंडु लिंबराज उंडे, वय 32 वर्षे हे दि. 16.02.2022 रोजी 22.00 वा. सु. उस्मानाबाद येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 वरुन मोटारसायकल चालवत जात होते. यावेळी अज्ञात चालकाने ट्रॅक्टर क्र. एम.एच. 25 एच 9528 हा चुकीच्या दिशेने निष्काळजीपने चालवल्याने खंडु उंडे यांच्या मोसाला समोरुन धडकल्याने खंडु उंडे हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचे पिता- लिंबराज नरसु उंडे यांनी अनैसर्गीक मृत्यु क्र. 15 / 2022 फौजदारी प्रक्रीया संहिता कलम- 174 च्या चौकशी दरम्यान दिलेल्या जबाबावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

मुरुम  : अज्ञात चालकाने दि. 20.02.2022 रोजी 17.30 वा. सु. दाळींब येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वर ट्रक क्र. के.ए. 56- 0568 हा चुकीच्या दिशेने निष्काळजीपने चालवल्याने कार क्र. एम.एच. 25 आर 3462 ला समोरुन धडकला. या अपघातात कार मधील मीरा सागर तोडकरी, राहुल मुकडे, दोघे रा. बाळे सोलापूर हे गंभीर व किरकोळ जखमी झाले. अशा मजकुराच्या मीरा तोडकरी यांनी दि. 22.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

रहदारीस धोकादायकपने वाहन उभे करणाऱ्या तीन चालकांवर गुन्हे दाखल

उस्मानाबाद - होळी तांडा, ता. लोहारा येथील अनिकेत राठोड व माकणी येथील नानालाल गाडरी या दोघांनी दि. 22.02.2022 रोजी अनुक्रमे सास्तुर व माकणी येथील चौकात सार्वजनिक रस्त्यावर आपापल्या ताब्यातील ॲपे मॅझीक वाहने रहदारीस धोकादायकरित्या उभा केली. तर याच दिवशी मेंढा, ता. उस्मानाबाद येथील नानासाहेब ढोरमारे यांनी समुद्रवाणी चौकातील सार्वजनिक रस्त्यावर आपल्या ताब्यातील टाटा मॅझीक वाहन रहदारीस धोकादायकरित्या उभे केले.

यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 283 अंतर्गत लोहारा पो.ठा. येथे 2 व बेंबळी पो.ठा. येथे 1 गुन्हा नोंदवला आहे.

 
 

From around the web