उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात एक ठार, एक जखमी 

 
Osmanabad police

ढोकी  : बोरगाव (बु.), ता. कळंब येथील निशीकांत बाळासाहेब खांडेकर हे दि. 02.02.2022 रोजी 19.30 वा. सु. ढोकी येथी रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एटी 9965 ही चालवत जात होते. यावेळी ॲपे मॅझीक वाहन क्र. एम.एच. 13 एएक्स 8286 हे निशीकांत यांच्या मोसाला ओव्हरटेक करत असतांना ॲपे मॅझीकच्या पाठीमागील बाजूचा निशीकांत यांच्या मोसाला धक्का लागून ते खालीपडून ॲपे मॅझीक वाहनाच्या चाकाखाली आल्याने गंभीर जखमी होउन वैद्यकीय उपचारादरम्यान मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचे पिता- बाळासाहेब रावसाहेब खांडेकर यांनी दि. 12.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद वाहनाच्या अज्ञात चालकाविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

तामलवाडी  : चालक- लक्ष्मीकांत प्रभाकर मेटे, रा. उस्मानाबाद यांनी दि. 28.12.2021 रोजी 10.30 वा. सु. तामलवाडी येथील रस्त्यावर वाहन क्र. एम.एच. 13 डीई 2157 हे निष्काळजीपने चालवल्याने रस्त्याने पायी जाणाऱ्या विक्रम रामकृष्ण पंडीत, वय 50 वर्षे यांना पाठीमागून धडकल्याने ते गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या विक्रम पंडीत यांनी दि. 12.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
रहदारीस धोकादायकपने वाहन उभे करणाऱ्या दोन चालकांवर गुन्हे दाखल

तामलवाडी  : विनोद महादेव घोटकर व शहा नवाज मसुदी, दोघे रा. तामलवाडी, ता. तुळजापूर या दोघांनी दि. 12.02.2022 रोजी 17.35 वा. सु. तामलवाडी येथील महामार्गावर आपापल्या ताब्यातील मोटारसायकल रहदारीस धोकादायकपने उभ्या करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद दोघांविरुध्द तामलवाडी पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web