मुरूम : रहदारीस धोकादायकपने वाहन उभे करणाऱ्या दोघांवर गुन्हे दाखल

 
Osmanabad police

मुरुम  : सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायपने वाहन उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन करणाऱ्या दोन चालकांविरुध्द मुरुम पोलीसांनी कारवाया केल्या. यात 1)केसरजवळगा, ता. उमरगा येथील अहमद हाजीवाले यांनी कमांडर वाहन क्र. एम.एच. 13 एन 0738 हा मुरुम बसस्थानकात उभा केले. 2) आलुर, ता. उमरगा ग्रामस्थ- शाहरुख मकानदार यांनी ॲपेरिक्षा क्र. एम.एच. 25 एम 1279 हा मुरुम येथील सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकपने उभा केला. यावरुन मुरुम पोलीसांन नमूद दोघांविरुध्द स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.


रस्ता अपघात

उमरगा : बलसुर, ता. उमरगा येथील ग्रामस्थ- प्रदीप श्विाजी पाटील यांच्या सोबत महादेव बाबु भारती हे दि. 13.01.2022 रोजी 17.30 वा. सु. कुंभळसुर शिवारातील रस्त्याने मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एटी 5306 ने प्रवास करत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने कार क्र. एम.एच. 24 एएफ 2075 ही निष्काळजीपने चालवल्याने ती कार ॲपे रीक्षा क्र. एम.एच. 25 एजे 2505 ला पाठीगून धडकल्याने तो ॲपेरिक्षा प्रदीप पाटील चालवत असलेल्या मोटारसायकलीस धडकला. या अपघातात प्रदीप पाटील व महादेव भारती हे दोघे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर नमूद कारचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या प्रदीप पाटील यांनी दि. 06.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
 

From around the web