उस्मानाबाद जिल्ह्यात हाणामारीच्या चार घटना 

 
crime

शिराढोण  : मुलास मारहान केल्याच्या कारणावरुन गौरगांव, ता. कळंब येथील सर्जेराव लक्ष्मण पाटोळे यांनी दि. 11 जून रोजी 17.00 वा. सु. गावातील मठाजवळ भाऊबंद- ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब पाटोळे यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने ज्ञानेश्वर यांच्या पोटाच्या डाव्या बाजूस व काखेत सत्तुरने वार करुन त्यांना जखमी केले. अशा मजकुराच्या ज्ञानेश्वर पाटोळे यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 307, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

ढोकी  : जुन्या वादाच्या कारणावरुन उस्मानाबाद येथील निखील राजु राठोड यांनी दि. 11 जून रोजी 17.30 वा. सु. खेड फाटा येथे खेड ग्रामस्थ- राहुल नानासाहेब गवाड यांना शिवीगाळ करुन डाव्या हातावर चाकुने वार करुन राहुल यांना जखमी केले. अशा मजकुराच्या राहुल गवाड यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 326, 341, 504 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा  : कोळीवाडा, उमरगा येथील कुमार अबाचने, अभिषेक बनसोडे यांसह कदमापुर येथील दिपक यंपाळे व मुरुम येथील किशोर जाधव या चौघांनी दि. 11 जून रोजी 14.00 वा. सु. उमरगा येथील श्रमजिवी कॉलेजसमोर मुळज, ता. उमरगा येथील राहुल उमाकांत परशेट्टी यांना पुरातले यांच्यात कामाला गेल्याच्या कारणावरुन शिवीगाळ करुन ठार मारण्याची धमकी दिली. तसेच हंटर, लोखंडी गज, दगड, काठीने मारहान करुन राहुल यांना जखमी केले. अशा मजकुराच्या राहुल परशेट्टी यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 324, 323, 504, 506, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

            दुसऱ्या घटनेत सावळसुर, ता. उमरगा येथील बालाजी व बब्रु पांडुरंग गायकवाड हे दोघे दि. 09 जून रोजी 17.00 वा. सु. गावकरी- समाधान तात्याराव कांबळे यांच्या घरासमोर शिवीगाळ करत होते. यावर समाधान यांनी त्यांना हटकले असता नमूद दोघांनी समाधान यांना शिवीगाळ करुन लाथाबुक्क्यांनी मारहान केली. तसेच बालाजी यांनी समाधान यांच्या डाव्या हातावर चाकुने वार करुन त्यांना जखमी केले व ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या समाधान कांबळे यांनी दि. 11 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 324, 323, 504, 506, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web