उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे चार गुन्हे दाखल 

 
crime

भूम  : भुम येथील- सागर अनिल होगाडे यांची अंदाजे 40,000 ₹ किंमतीची हिरो स्प्लेंडर प्रो. मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एसी 0981 ही दि. 11.12.2022 रोजी 14.00 ते 18.00 वा. दरम्यान त्यांच्या शेतातील बांधावरून अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या सागर होगाडे यांनी दि. 13.12.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

लोहारा  : भातागळी, ता. लोहारा येथील- गुंडुआबा हरिदास शिंदे यांची अंदाजे 45,000 ₹ किंमतीची स्कुटर क्र. एम.एच. 25 एव्ही 3104 ही दि. 02.12.2022 रोजी 20.00 वा. ते दि. 03.12.2022 रोजी 06.00 वा. दरम्यान त्यांच्या घरासमोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या गुंडुआबा शिंदे यांनी दि. 13.12.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

भुम  : गणेगाव, ता. भुम येथील- श्रीमंत नरसिंग मोरे यांच्या गणेगाव शिवारातील अंदाजे 90,000 ₹ किंमतीच्या तीन जर्सी गायी दि. 10.12.2022 रोजी 19.30 ते दि. 11.12.2022 रोजी 04.30 वा. दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेल्या. अशा मजकुराच्या श्रीमंत मोरे यांनी दि. 13.12.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

येरमाळा  : तेरखेडा, ता. वाशी येथील- नशीर बाबा पठाण यांच्या बंद घराचा कडी- कोयंडा अज्ञात व्यक्तीने दि. 12.12.2022 रोजी 23.00 ते दि. 13.12.2022 रोजी 02.30 वा. दरम्यान तोडून घरात प्रवेश करुन आतील 38 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागिने व 4,50,000 ₹ रोख रक्कम असा एकुण 5,64,000 ₹ चा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या नशीर पठाण यांनी दि. 13.12.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web