सार्वजनिक ठिकाणी रहदारीस धोकादायकपने वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 
Osmanabad police

बेंबळी  : पाटोदा, ता. उस्मानाबाद येथील दिपक बळीराम गायकवाड यांनी दि. 14.02.2022 रोजी 13.25 वा. सु. बेंबळी -  लोहरा जाणाऱ्या रस्त्यावर आपल्या ताब्यातील ऑटोरिक्षा क्र. एम.एच. 25 एफ 1653 हा रहदारीस धोकादायकपने उभा करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन बेंबळी पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

अपघात

उस्मानागाद  : तेर, ता. उस्मानाबाद येथील संभाजी व्यंकट कोळेकर यांनी दि. 04.02.2022 रोजी 15.00 वा. सु. उपळा शिवारातील उस्मानाबाद – वरुडा रस्त्यावर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एयु 6131 ही निष्काळजीपने चालवल्याने वरुडा ग्रामस्थ- धनंजय चक्रवर्ती पवार यांना धडकली. या अपघतात पवार यांसह संभाजी यांच्या मोटारसायकलवरील गोपाळ व्यंकट कोळेकर हे गंभीर जखमी झाले. अशा मजकुराच्या धनंजय पवार यांनी दि. 14.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web