रहदारीस धोकादायकरित्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 
crime

उमरगा  : कुंभारपटटी, उमरगा येथील रफिक बागवान व शफिक बागवान यांनी  दि. 19 जून रोजी 12.00 वा. सु. उमरगा शहरातील एन.एच.65 या महामार्गावर आपल्या ताब्यातील वाहन रहदारीस धोकादायकरित्या उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उमरगा पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

 
ढोकी  : बालाजी नगर, ढोकी येथील लक्ष्मण आवदुत यांनी दि.19 रोजी 11.14 वा चे सुमारास ढोकी ते येडशी जाणारे सार्वजनिक रोडवर व इंदिरा नगर, कळंब येथील सत्तार पठाण यांनी 12.00 वा चे सुमारास तडवळा एस.टी स्टॅड चे समेारील सार्वजनिक आपल्या ताब्यातील वाहन रहदारीस धोकादायकरित्या उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन ढोकी  पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणी निष्काळजीपने अग्नी प्रज्वलीत करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

कळंब  : इस्लामपुरा, कळंब येथील शफिक शेख व गांधी नगर, कळंब येथील गोरख खल्ले हे दोघे दि. 19 जून रोजी कळंब येथे सार्वजनिक ठिकाणी आपापल्या हातगाड्यावर निष्काळजीपने अग्नी प्रज्वलीत करुन पदार्थ करत असतांना कळंब पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद दोघांविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 285 अंतर्गत कळंब पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web