सार्वजनिक रस्त्यावर निष्काळजीपने वाहन चालवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल 

 
crime

उस्मानाबाद  : उस्मानाबाद येथील धनाजी काळे यांनी दि. 04 जून रोजी 19.30 वा. सु. बार्शी नाका- माणिक चौक असा ऑटो रीक्षा क्र. एम.एच. 25 बी 5671 हा वाहतुकीस अडथळा होईल अशा निष्काळजीपने चालवून भा.दं.सं. कलम- 279 सह मो.वा.का. कलम- 184 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबेवरुन त्यांच्याविरुध्द गुन्हा नोंदवला आहे.

 रस्ता अपघात

उमरगा : उमरगा येथील रशीद शफी औटी व रुक्साना शफी औटी, वय 45 वर्षे हे दोघे दि. 30.05.2022 रोजी 17.30 वा. सु. लक्ष्मी फाटा येथील रस्त्यान मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एजी 3803 ने प्रवास करत होते. यावेळी अयास शेख, रा. कुन्हाळी यांनी मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एपी 8420 ही निष्काळजीपने चालवल्याने रशीद औटी हे चालवत असलेल्या नमूद मो.सा. ला पाठीमागून धडकली. या अपघातात रुक्साना औटी या मयत झाल्या. अशा मजकुराच्या रशीद औटी यांनी दि. 04 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 338, 304 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

दोन ठिकाणी चोरी 

भुम  : भुम येथील संतोष चांगदेव सुपनर यांचा महिंद्रा अर्जुन ट्रॅक्टर क्र. एम.एच. 25 एच 4788 हा दि. 02- 03 जून रोजी दरम्यानच्या रात्री त्यांच्या शेत गट क्र. 359 अ मधील राहत्या घरासमोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या संतोष सुपनर यांनी दि. 04 जून रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
उस्मानाबाद  : वडार गल्ली, उस्मानाबाद येथील पंडीत भारत पवार यांची मोटारसायकल क्र. एम.एच. 13 बीई 1901 ही दि. 04 जून रोजी रात्री 01.30 वा. सु. त्यांच्या घरासमोरुन उळाई रोड, बार्शी येथील कृष्णा भोसले हे चोरी करण्याच्या उद्देशाने ढकलत नेत असताना आढळले. अशा मजकुराच्या पंडीत पवार यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379, 511 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web