सार्वजनिक रस्त्यावर धोकादायकपने वाहन चालवणाऱ्या, उभे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद  : अंगत सराटे, रा. देवकुरळी, ता. तुळजापूर व गणेश कोळी, रा. हगलुर, ता. सोलापूर (उत्तर) यांनी दि. 19.02.2022 रोजी 11.00 ते 12.30 वा. दरम्यान तुळजापूर येथील छ. शिवाजी महाराज चौकातील रस्त्यावर आपापल्या ताब्यातील वाहने जिवीतास धोका होईल अशारितीने चालवून भा.दं.सं. कलम- 279 चे उल्लंघन केले. तर जेवळी (द.), ता. लोहारा येथील कृष्णा गोंधळी यांनी गावातील चौकात आपले वाहन रहदारीस धोकादायकरित्या उभे करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले.यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द तुळजापूर पो.ठा. येथे 2 तर लोहारा पो.ठा. येथे 1 गुन्हा नोंदवला आहे.

रस्ता अपघात

बेंबळी  : लोहटा, ता. औसा, जि. लातूर येथील राम खंडू शिंदे यांनी दि. 11.02.2022 रोजी 18.00 वा. सु. केशेगाव कारखान्यासमोरील रस्त्यावर महिंद्रा ट्रॅक्टर क्र. एम.एच. 24 बीएल 0622 हा निष्काळजीपने चालवल्याने पायी रस्ता ओलांडणाऱ्या बेंबळी येथील- ओमकार नागनाथ फोलाने या 18 वर्षीय युवकास धडकला. या अपघातात ओमकार फोलाने हा गंभीर जखमी होउन मयत झाला. अशा मजकुराच्या मयताचा भाऊ- सोमनाथ नागनाथ फोलाने यांनी दि. 19.02.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
 

From around the web