रहदारीस धोकादायकरित्या वाहन उभे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

 
crime

उस्मानाबाद  : परंडा येथील- सोमनाथ डोरले, बालाजी वाघमारे, दत्तु पवार या तीघांनी दि. 09.11.2022 रोजी 11.00 ते 11.45 वा. दरम्यान परंडा शहरातील सार्वजनिक रस्त्यावर आपापल्या ताब्यातील ॲपे रीक्षे तर सरमकुंडी, ता. वाशी येथील- सतिश जगताप यांनी 10.15 वा. सु. सरमकुंडी येथील सार्वजनिक रस्त्यावर आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा तसेच मुळज, ता. उमरगा येथील- पांडुरंग काळे यांनी 20.10 वा. सु. उमरगा शहरातील सार्वजनिक रस्त्यावर आपल्या ताब्यातील रीक्षा हा रहदारीस धोकादायरित्या उभा करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द परंडा पो.ठा. येथे 3, वाशी येथे 1 व उमरगा येथे 1 असे 5 गुन्हे नोंदवले आहेत.

  मद्यपी चालकांवर गुन्हे दाखल

 उस्मानाबाद  : ढोकी, ता. उस्मानाबाद येथील- अक्षय शरणांगत व दिपक ढवारे हे दोघे दि. 09.11.2022 रोजी 22.45 वा. सु. ढोकी चौकातील लातुर रस्त्यावर आपापल्या ताब्याती वाहने मद्यधुंद अवस्थेत चालवत असताना ढोकी पो.ठा. च्या पथकास आढळले. तसेच वैध्यवाडी, ता. वाशी येथील- रमेश फुलारे हे याच दिवशी 20.10 वा. सु. पारा चौक, वाशी येथील सार्वजनिक रस्त्यावर आपल्या ताब्यातल वाहन मद्यधुंद अवस्थेत चालवत असताना वाशी पो.ठा. च्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 185 अंतर्गत ढोकी पो.ठा. येथे 2 व वाशी पो.ठा. येथे 1 असे 3 गुन्हे नोंदवले आहेत.

रस्ता अपघात

 वाशी : धरमपुरी, जि. धार, राज्य- मध्यप्रदेश येथील- अजय व राहुल शिवलाल डावर, वय 22 वर्षे हे दोघे भाऊ तसेच नागेवाडी, ता. भुम येथील- भाउसाहेब दादाहरी शिंदे असे तीघे दि. 25.10.2022 रोजी 04.00 वा. सु. नागेवाडी फाटा येथील रस्त्याने मोटारसायकलने प्रवास करत होते. यावेळी अज्ञात चालकाने अज्ञात वाहन निष्काळजीपने चालवल्याने अजय डावर हे चालवत असलेल्या मो.सा. ला पाठीमागून धडकली. या अपघातात राहुल डावर हे मयत होउन भाऊसाहेब शिंदे हे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर अज्ञात वाहनाचा अज्ञात चालक अपघात स्थळावरुन वाहनासह पसार झाला. अशा मजकुराच्या अजय डावर यांनी दि. 09.11.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ), 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 134 (अ) (ब), 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web