उस्मानाबाद जिल्ह्यात जुगार विरोधी कारवाई 

 
crime

जुगार विरोधी कारवाई दरम्यान पोलीसांनी दि. 13.05.2022 रोजी पुढील प्रमाणे छापे टाकून महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संबंधीत पोलीस ठाण्यात पुढील प्रमाणे गुन्हे नोंदवले आहेत.

उस्मानाबाद - अजिंक्य आडसुळ, ऋषीकेश शिंदे हे दोघे पाथ्रुड गल्ली, उस्मानाबाद येथे चक्री मटका जुगार चालवण्याच्या उद्देशाने साहित्यासह रक्कम असा एकुण 1,15,500 ₹ बाळगलेले आढळले. तर नितीन एकनाथ पोतदार यांसह 3 पुरुष हे उस्मानाबाद मार्केट यार्ड परिसरात ऑनलाईन विन गेम जुगार साहित्यासह रक्कम असा एकुण 1,35,480 ₹ बाळगलेले आढळले. तर ललित नेताजी पवार यांसह तीघे हे मार्केट यार्ड परिसरात मटका जुगार साहित्यासह रक्कम असा एकुण 25,700 ₹ बाळगलेले आढळले. तर दत्ता मुदे यांसह चौघे पाथ्रुड गल्ली परिसरात ऑनलाईन मटका जुगार साहित्यासह रक्कम असा एकुण 71,625 ₹ बाळगलेले आढळले. सरफराज मुजावर यांसह सात पुरुष जनता बँकेसमोर ऑनलाईन वनप्लस मटका जुगार साहित्यासह रक्कम असा एकुण 62,000 ₹ बाळगलेले आढळले.

उस्मानाबाद -  निलेश चपने यांसह 5 पुरुष हे ऑनलाईन वनप्लस मटका साहित्यासह रक्कम असा एकुण 59,280 ₹ बाळगलेले आढळले. गणेश गाडे यांसह दहा पुरुष ऑनलाईन मटका जुगार साहित्यासह रक्कम असा एकुण 1,08,540 ₹ बाळगलेले आढळले. जमीन तांबोळी यांसह चार पुरुष हे तुळजाभवानी संकुलासमोरील पत्रा शेडसमोर मिलन नाईट मटका जुगार साहित्यासह रक्कम असा एकुण 23,190 ₹ बाळगलेले आढळले.

कळंब - दिलीप शिवमुर्ती व हरुन शेख, सुधीर कदम व महादेव पेठे, शंकर सावंत हे तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी मटका जुगार चालवण्याचे साहित्यासह रक्कम असा एकुण 44,110 ₹ बाळगलेले आढळले.

वाशी - सिकंदर शेख हे पारगाव येथे मटका जुगार साहित्यासह 360 ₹ रक्कम बाळगलेले असताना आढळले.

परंडा - समीर अरब हे समतानगर, परंडा येथे कल्याण मटका जुगार साहित्यासह रक्कम असा एकुण 14,250 ₹ बाळगलेले आढळले.

येरमाळा - शिवराम ईटकर हे येडेश्वरी कमानीजवळ कल्याण मटका जुगार साहित्यासह 1,120 ₹ बाळगलेले आढळले.

 

From around the web