रहदारीस धोकादायरीत्या वाहन उभे करणाऱ्यांवर गुन्हे नोंद

 
crime

उस्मानाबाद  : सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या वाहने थांबवनऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीसांनी  दि. 22.01.2023 रोजी जिल्हाभरात खालीलप्रमाणे 11 कारवाया केल्या.

1) दाळींब, ता. उमरगा येथील- ओमकार सातपुते,गंगाधर हिंडोळे,ओमप्रकाश टिकाबरे, या तिघांनी तर काळनिंबाळा, ता. उमरगा येथील- मैनोउद्दीन मुल्ला व शिवाजीनगर तांडा येथील- रविनाथ्‍ राठोड 15.10 ते 16.50 वा. सु. आपापल्या ताब्यातील अनुक्रमे ॲपे रिक्षा क्र. एम.एच. 25 एम 879, ॲपे रिक्षा क्र. एम.एच. 25 एम 1513, ॲपे रिक्षा क्र. एम.एच. 25 एन 193, ॲपे रिक्षा क्र. एम.एच. 25 एम 1325 व ॲपे रिक्षा क्र. एम.एच. 25 एन 0827 ही वाहने दाळींब येथील बसस्थानका समोर तर सुदंरवाडी, ता. उमरगा येथील- बिरू कटारे यांनी 14.45 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा क्र. एम.एच. 25 एफ 809  सुदंरवाडी पाटीजवळ सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे केलेले असताना मुरूम पोलीसांना आढळले.

2) वाशी येथील- सलीम लोहार यांनी 12.20 वा. सु. आपल्या ताब्यातील टमटम रिक्षा  क्र. एम.एच. 25 एम 1442 हा वाशी येथील आठवडी बाजाराकडे  जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे केलेले असताना वाशी पोलीसांना आढळले.

3) एस.टी. कॉलनी, उमरगा येथील- राजेंद्र इंगळे,बालाजी हंचाटे  या दोघांनी 17.45 ते 18.30 वा. सु. आपल्या ताब्यातील अनुक्रंमे ॲटो रिक्षा क्र. एम.एच. 25 ई. 9383 व ॲटो रिक्षा क्र. एम.एच. 25 एके 0595 हे तर गुजोंटी, ता. उमरगा येथील- नंदकिशोर खमीतकर यांनी 17.30 आपल्या ताब्यातील ॲटो रिक्षा क्र. एम.एच. 25 के 3051 हे तर तुगाव, ता. उमरगा येथील- किशोर शिंदे यांनी 11.45 आपल्या ताब्यातील क्रुझर क्र. एम.एच. 45 ए 8045 हे वाहने उमरगा येथील इंदिरानगर चौकात व आरोग्य कॉर्नर येथे सार्वजनिक रस्त्यावर रहदारीस धोकादायरीत्या उभे केलेले असताना उमरगा पोलीसांना आढळले.
  यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 283 अंतर्गत संबंधीत पो.ठा. येथे 11 गुन्हे नोंदवले आहेत.

 हायगई व निष्काजीपणे वाहन चालविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

तामलवाडी : कासेगाव, ता सोलापुर येथील- समाधान माने यांनी दि. 22.01.2023 रोजी 16.00 वा. सु. आपल्या ताब्यातील ट्रॅक्टर  क्रं. एम.एच.13 डी. एम. 0713 हा एन एच 52 टोलनाका परिसर येथे सार्वजनिक रस्त्यावर लोकांच्या जिवीतास धोका निर्माण होईल अशा हयगयीने व निष्काळजीपणे भरधाव वेगात चालवताना तामलवाडी पोलीसांना आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.द.स. कलम 279 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

           

From around the web