अनुसूचित जमातीच्या  विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी

 
s

उस्मानाबाद -  शैक्षणिक वर्षा 2021-2022 साठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून शासन निर्णयानुसार दि. 31 मार्च 2005, 11 एप्रिल 2012, व 16 मार्च 2016 अन्वये राज्यातील महाविदयालय, विद्यापीठ प्रवेश, अभियांत्रीकी तसेच वैदयकीय प्रवेशाच्या अनुसूचित जमातीच्या 10 विदयार्थ्यांना परदेशात पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी दि.23 जून 2021 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्जाचा नमुना अटी व शर्ती साठी प्लॉट नं-२, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, आर्कीटेक्ट कॉलेजजवळ, कुमठा नाका परिसर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय,सोलापूर तसेच संपर्काकरिता श्री. विशाल सरतापे, प्रभारी सहा.प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), (मोबाईल नंबर- 8668774254) साधावा.ई-मेल poitdp.solapur-mh@gov.in येथे संपर्क साधावा.असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी शुभांगी कांबळे यांनी केले आहे.

वंचीत व दुर्बल घटकातील आर.टी. ई. मोफत २५ टक्के प्रवेश सुरु
    
      उस्मानाबाद - बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदयानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना प्रवेशासाठी स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांनी दि. 11 जून 2021 पासून पोर्टलवर प्रवेशासाठी दिनांक देण्यात यावेत व प्रवेशाची कार्यवाही सुरु करावी.आर.टी.ई.अंतर्गत लॉटरी लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेमध्ये जावून आर.टी.ई.,पोर्टलवरील दिनांकानुसार मुळ प्रमाणपत्रे व छायांकीत प्रती घेवून आपल्या पाल्याचा तात्पुरता प्रवेश दि.३० जून २०२१ पर्यंत घ्या.त्यानंतर लॉटरी लागलेल्या कोणत्याही बालकास प्रवेश दिला जाणार नाही. 

      प्रवेश कालावधी संपल्यानंतर रिक्त जागेवर प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना नवीन आदेशाप्रमाणे अनुक्रमे प्राधान्य देण्यात येईल. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने पालकांना शाळेत जाऊन प्रवेश घेणे शक्य नसल्यास व्हॉटस्अॅप, ई-मेल व्दारे कागदपत्रे शाळेस पाठवून मुख्याध्यापकाशी भ्रमणध्वव्दारे संपर्क साधून प्रवेश निश्चित करून घ्यावा.असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. अरविंद मोहरे यांनी केले आहे.

From around the web