ई - पीक पाहणी निमित्त  हडोंग्री येथे जिल्हाधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्यांशी संवाद

 
s

उस्मानाबाद -  जिल्हाधिकारी  कौस्तुभ दिवेगावकर  यांनी  भूम तालुक्यातील  हडोंग्री येथील  शेतकरी शामप्रसाद वाघमारे यांच्या  शेतास भेट देऊन तेथे  चालू असलेल्या  ई-पीक पाहणीच्या कामाची आज  पाहणी केली. त्यानंतर  जिल्हाधिकारी  यांनी तेथे उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि ई-पीक पाहणी प्रकल्पाचे महत्त्व विशद केले.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रूपाली आवले , उपविभागीय अधिकारी  सचिन गीरी, तहसीलदार श्रीमती उषाकिरण श्रृंगारे, अधीक्षक कृषी अधिकारी उमेश बिराजदार,  इतर अधिकारी आणि  शेतकरी उपस्थित होते.

ई-पीक पाहणी ही शासन निर्णय दि.30 जुलै 2021 अन्वये पीक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲपव्दारा(Mobile App) गा.नं.नं.12 मध्ये नोंदविण्यासाठी स्व्त: शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा हा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे .  सध्या आपल्या जिल्ह्यातील सर्व महसूल अधिकारी आणि  प्राधिकारी यांना ई - पीक पहाणीचे दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत.

हे काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हयातील शेतकरी खातेदारांचा  कृषी पथपुरवठा सुलभ होईल, पीक विमा आणि पीक पाहणी दावे तात्काळ निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल , नैसर्गीक आपत्तीमुळे पीकांचे नुकसान  झाल्यास अचूक भरपाई  आणि योग्य प्रकारे मदत होईल.त्यामुळे 15 ऑगस्ट 2021 पासून जिल्हयातील शेतकरी खातेदार यांनी “ ई-पीक पाहणी ” ॲप डाऊनलोड करून त्यामध्ये आपली माहिती अचूक भरावी असे आवाहन श्री. दिवेगावकर यांनी यापूर्वी केले आहे.
 

From around the web