तहसील कार्यालयात नक्कलेसाठी  लूट , अभिलेखापाल श्रीमती शामल वाघमारे यांची विभागीय चौकशी सुरु 

तहसीलदार गणेश माळी अडचणीत 
 
x

उस्मानाबाद : उस्मानाबाद तहसील कार्यालयात नकलेच्या प्रतीसाठी लूट केली जात होती. एका पान - पेज साठी चक्क ३० रुपये आकारले जात होते तसेच ही रक्कम बँकेत जमा न करता अधिकाऱ्यांच्या घशात जात होती. सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांच्या तक्रारीनंतर याप्रकरणी  श्रीमती शामल वाघमारे यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली असून, वाघमारे यांच्यासह  तहसीलदार गणेश माळी अडचणीत आले आहेत. 


धाराशिव ( उस्मानाबाद )  तहसील कार्यालयात कागदपत्रांच्या नक्कल प्रतीसाठी दररोज शंभराहून अधिक अर्ज येतात. एक तर नक्कल प्रत  वेळेवर दिली जात नाही तसेच अव्वाच्या सव्वा फी आकारली जात आहे, विशेष म्हणजे पावती मागितली असता दिली जात नाही. तहसील कार्यालयात दररोज नकलेच्या प्रतीसाठी किती अर्ज आले, याचे रेकॉर्ड ठेवले जात नाही, किती रक्कम आली याचीही  स्वतंत्र नोंद वही (कॕश बुक) ठेवले जात नाही, तसेच नकलेसाठी जमा झालेली रक्कम दररोजच्या दररोज चलनद्वारे बँकेत भरली जात नाही, त्यामुळे दररोज जमा होणारी पाच ते सात हजार रक्कम कोणाच्या घशात जाते, असा सवाल विचारला जात होता. 

धाराशिव ( उस्मानाबाद ) तहसील कार्यालयात नकलेसाठी नागरिकांची कशी लूट केली जाते याचे स्टिंग ऑपरेशन सुभेदार यांनी केले होते आणि उस्मानाबाद लाइव्हने ते प्रसारित केले होते. त्यानंतर सुभेदार यांनी याप्रकरणी  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार  केली असता, या अर्जावरून उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांनी तहसीलदार गणेश माळी यांच्याकडे खुलासा मागितला असता, त्यांनी गोलमाल खुलासा करून भिलेखापाल श्रीमती शामल वाघमारे यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सुभेदार यांनी हे प्रकरण उचलून धरले असता, आता  अभिलेखापाल श्रीमती शामल वाघमारे यांची विभागीय चौकशी सुरु झाली आहे. तसेच नक्कल फी आणि इतर जमा रक्कमा याचे लेखापरीक्षण पथकामार्फत लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे श्रीमती शामल वाघमारे यांच्यासह  तहसीलदार गणेश माळी यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

z

From around the web