सातशे रुपये लाच घेणारा खासगी आरटीओ एजंट ताब्यात 

उस्मानाबादच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई 
 
lach d

उस्मानाबाद - तीन  हजार रुपये लाच रकमेची मागणी करून पहिला हप्ता सातशे रुपये  लाच रक्कम स्विकारल्याने खाजगी आर. टी. ओ एजेंट / दीपक ड्राइव्हिंग स्कूल स्टाफ यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग उस्मानाबाद यांनी ताब्यात घेतले आहे. 

  तक्रारदार यांचेकडे टू व्हीलर वाहन चालवण्याचा परवाना आहे तक्रारदार यांना  चार चाकी वाहन चालवण्याचा परवाना काढून देण्यासाठी तसेच सांगणकीय परीक्षा आणि ड्राइव्हिंग टेस्ट पास करून देण्यासाठी आरोपी श्री महेश बिभीषण थोरबोले, व्यवसाय खाजगी आर. टी. ओ. एजेंट व दीपक ड्राइव्हिंग स्कूल स्टाफ रा. नगर पालिका कार्यालय जवळ, परंडा यांनी तक्रारदार यांच्याकडे 3000 रुपये लाचेची मागणी करून पहिला हप्ता म्हणून 700 रुपये लाच रक्कम पंचांसमक्ष   स्वीकारल्याने  त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांचे विरुद्ध  पोलीस ठाणे परंडा येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

ही कार्यवाही मा. पोलीस अधीक्षक श्री.राहुल खाडे , प्रभारी अपर पोलीस अधीक्षक श्री नंदकिशोर क्षीरसागर, ला. प्र.वि.औरंगाबाद, प्रशांत संपते, पोलीस उप अधीक्षक, ला. प्र. वी उस्मानाबाद यांचे  मार्गदर्शनाखालीगौरीशंकर पाबळे  , पोलीस निरीक्षक,  ला. प्र. वी.उस्मानाबाद यांनी केली. याकामी त्यांना पोलीस अंमलदार,शिवाजी सर्जे, मधुकर जाधव, विष्णू बेळे, विशाल डोके,अविनाश आचार्य यांनी मदत केली.

कोणताही शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, महाराष्ट्र शासनाचे मानधन, अनुदान घेणारी व्यक्ती, खाजगी व्यक्ती शासकीय कामासाठी अथवा शासकीय काम करून दिल्याबद्दल लाचेची मागणी करत असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, उस्मानाबाद येथे सम्पर्क करण्याबाबतचे आवाहन प्रशांत संपते, पो.उप अधीक्षक, ला.प्र.वि. उस्मानाबाद ( मो.नं.९५२७९४३१००) गौरीशंकर पाबळे, पोलीस निरीक्षक, ला. प्रा. वी. उस्मानाबाद ( मो. क्र. 8888813720) अशोक हुलगे, पोलीस निरीक्षक, ला. प्रा. वी. उस्मानाबाद (मो. क्र.8652433397) यांनी केले आहे.

From around the web