महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांतर्गत उस्मानाबाद विभागात शिकाऊ उमेदवार भरती

 
st osmanabad

  उस्मानाबाद -  महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील शिकाऊ उमेदवार भरती 2022-23 करिता फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविले आहेत. दि. 19 ते 28 जुलै 2022  दरम्यान आय. टी. आय. उत्तीर्ण उमेदवारांनी MIS वेब पोर्टलवरील  www.apprenticeshipindia.org या वेबसाईटवर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करुन MSRTC Division Osmanabad या आस्थापनेत Establishment Code- E 03172700669 या करीता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.           

अभियांत्रिकी पदवीधर, पदवीकाधारक उत्तीर्ण उमेदवारांनी NATS पोर्टलवरील  www.mhrdnats.gov.in  या  वेबसाईटवरुन  MSRTC OSMANABAD Division  या आस्थापने (Establishment) करीता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. रजिस्ट्रेशन केलेल्या अर्जाची प्रत आणि आयटीआय उत्तीर्ण संपूर्ण वर्षाचे शैक्षणिक कागदपत्रे दि. 19  ते 28 जुलै 2022  पर्यंत कार्यालयीन वेळेत उस्मानाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयाजवळ, रा. प. विभागीय कार्यालयात जमा करावीत.

          या कागदपत्रासोबत भरती प्रक्रिया शुल्क म्हणून खुल्या प्रवर्गासाठी 600 रुपये  आणि मागासवर्गीय उमेदवारांनी 300 रुपयांचा राष्ट्रीयकृत बँकेचा डिडी अथवा पोस्टल ऑर्डर MSRTC FUND ACCOUNT PAYABLE AT OSANABAD यांच्या  नावे काढावा आणि अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. डिडी अथवा पोस्टल ऑर्डर च्या मागे उमेदवाराने त्याचे नाव आणि अर्ज केलेले पद लिहणे बंधनकारक आहे. मागासवर्गीय उमेदवाराने सक्षम प्राधिकारी  यांनी  दिलेल्या जातीचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने जमा केलेले भरती प्रक्रिया शुल्क कोणत्याही कारणास्तव परत केली जाणार नाही. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांचे आधारकार्ड बँक अकाऊंटशी लिंक असणे आवश्यक आहे, असे उस्मानाबाद रा.प. महामंडळाचे विभाग नियंत्रक यांनी  कळविले आहे.  

From around the web