वाशी : अवैध गुटखा बाळगणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 
वाशी : अवैध गुटखा बाळगणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

वाशी: भिमाशंकर मधुकर माने, रा. इंदापुर, ता. वाशी हे दि. 29 एप्रील रोजी 13.30 वा. सु. आपल्या राहत्या घरी एकुण 3,780 ₹ चा प्रतिबंधीत अन्न पदार्थ (गुटखा, तंबाखुजन्य पदार्थ) विक्रीच्या उद्देशाने बाळगला असतांना अन्न सुरक्षा पथकास आढळले. यावरुन अन्न सुरक्षा अधिकारी- श्रीमती रेणुका पाटील यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188, 272, 273 हस अन्न सुरक्षा व मानके कायदा कलम- 26, 27, 23 सह वाचन अधिनियम कलम- 2, 3, 4, 59 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
चोरीच्या दोन घटना 

वाशी: दिलीप गोरोबा गवळी, रा. पिंपळवाडी, ता. वाशी यांच्या शेतातील गोठ्यातील एक म्हैस दि. 28- 29 रोजी दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या दिलीप गवळी यांनी यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद -  राज्य परीवहन महामंडळाच्या उस्मानाबाद येथील आगारात असलेल्या बस क्र. एम.एच. 20 बीएल 0306 ची लिओगार्ड कंपनीची बॅटरी (किं.अं. 7,000 ₹ ) दि. 19- 29 एप्रील रोजी दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या परीवहन आगार कार्यशाळेचे अधिक्षक- विनोद आलकुंटे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


अवैध मद्य विरोधी कारवाई

 वाशी: विलास देवराव काळे, रा. सरमकुंडी, ता. वाशी हे 29 एप्रील रोजी सरमकुंडी फाटा येथे अवैध विक्रीच्या उद्देशाने देशी दारुच्या 9 बाटल्या (किं.अं. 468 ₹) बाळगलेले असतांना वाशी पो.ठा. च्या पथकास आढळले.

 नळदुर्ग: दत्ता हेमा चव्हाण, रा. देवसिंगा (नळ) तांडा, ता. तुळजापूर हे 29 एप्रील रोजी राहत्या घरासमोर अवैध विक्रीच्या उद्देशाने देशी दारुच्या 5 बाटल्या व एका कॅनमध्ये 11 लि. गावठी दारु (किं.अं. 810 ₹) अवैध विक्रीच्या उद्देशाने बाळगलेले असतांना नळदुर्ग पो.ठा. च्या पथकास आढळले.

            यावरुन पोलीसांनी अवैध मद्य जप्त करुन नमूद आरोपींविरुध्द महाराष्ट्र मद्य निषेध कायद्यांतर्गत संबंधीत पो.ठा. येथे गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web