उस्मानाबाद जिल्ह्यात हाणामारीचे दोन गुन्हे दाखल 

अणदूर येथे धाडसी चोरी 
 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात हाणामारीचे दोन गुन्हे दाखल

उमरगा : नागनाथ दत्तात्रय भोसले, रा. कुन्हाळी  हे 16 एप्रिल रोजी 13.00 वा. घरासमोर होते.  यावेळी गावकरी, बाळु कुकुडे, रतन कुकुडे, यांनी नागनाथ यांचे आईचे अंगावर थुंकले. यावरुन नागनाथ यांनी थुंकल्या बाबत विचारले  असतांना बाळु कुकुडे, रतन कुकुडे, यांनी नागनाथ यांना शिवीगाळ करुन हंटरने मारुन जखमी केले. तसेच ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या नागनाथ भोसले यांच्या प्रथम खबरेवरुन भा. द. सं. कलम  324, 323, 504, 506, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


उमरगा: विलास गायकवाड व सोमनाथ, रा. सावळसुर, ता. उमरगा असे पिता-पुत्र दि. 16.04.2021 रोजी 10.30 वा. आण्णाराव बिराजदार यांचे शेतात होते. यावेळी गावकरी रुपेश, योगेश, प्रशांत, प्रविण, प्रकाश बिराजदार, यांनी जुन्या वादावरुन सोमनाथ व विलास या पिता-पुत्रांना शिवीगाळ करुन लाथाबुक्याने मारहाण केली. तसेच ठार मारण्याची धमकी दिली. अशा मजकुराच्या पाटील यांनी 17 एप्रिल रोजी सोमनाथ यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा. द. सं. कलम 143, 147, 148, 323, 504, 506 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


चोरी 

नळदुर्ग : संजय शंकर घुगे रा. अणदुर ता. तुळजापुर यांच्या घराचा दरवाजाचे कुलूप अज्ञाताने  17 एप्रिल रोजीच्या मध्यरात्री तोडुन घरातील कपाटातील 115 ग्रॅम सोन्याचे दागीने व रोख रक्कम चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या संजय घुगे यांनी दि. 17 एप्रिल रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा. द. सं. कलम 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
                                                                                   

From around the web