येणेगूर, कोरेगाववाडी,लोणी येथे चोरीची घटना 

 
Osmanabad police

मुरुम: दिपक आप्पाराव हिप्परगे, रा. लक्ष्मी गल्ली, येणेगुर, ता. उमरगा यांनी त्यांची बुलेट मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एएफ 0003 ही दि. 08.02.2021 रोजी 21.00 वा. सु. राहत्या घरासमोर लावली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 06.00 वा. सु. ती मोटारसायकल त्यांना लावल्या जागी न आढळल्याने अज्ञात व्यक्तीने ती चोरुन नेली आहे. अशा मजकुराच्या दिपक हिप्परगे यांनी दि. 18.05.2021 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उमरगा: बळीराम लक्ष्मण लवटे, रा. कोरेगाववाडी, ता. उमरगा यांच्या राहत्या घराचा कडी- कोयंडा अज्ञात व्यक्तीने दि. 17- 18.05.2021 दरम्यानच्या रात्री तोडून घरातील कपाटात असलेले 51 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने व 7,000 ₹ रोख रक्कम असा एकुण 2,47,000 ₹ चा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या बळीराम लवटे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 परंडा: कुबेर पांडुरंग शिंदे, रा. लोणी, ता. परंडा यांच्या घराचा कडी- कोयंडा अज्ञात व्यक्तीने दि. 17- 18.05.2021 दरम्यानच्या रात्री उघडून घरातील 35 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने व 35,000 ₹ रोख रक्कम असा एकुण 1,19,000 ₹ चा माल चोरुन नेला आणि शेजारील- हंबीरराव पाटील व सुदात शिंदे यांच्याही घरी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. अशा मजकुराच्या कुबेर शिंदे यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380, 511 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web